Echo Mlekpolu – wydanie 2/2022

Szanowni Członkowie, Dostawcy, Pracownicy SM Mlekpol!

Mamy za sobą bardzo intensywny okres w życiu naszej Spółdzielni. W kwietniu przeprowadziliśmy Zebrania Rejonowe, podczas których wybraliśmy 55 nowych Delegatów uprawnionych do udziału w Zebraniu Przedstawicieli. Roczne podsumowanie naszej

pracy odbyło się 28 czerwca w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Jednym z ważnych jego punktów był wybór nowej Rady Nadzorczej. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym Członkom RN za ich zaangażowanie i intensywną pracę na rzecz rozwoju SM Mlekpol. Jednocześnie gratuluję nowym Członkom Rady, którzy przez najbliższe cztery lata pełnić będą tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję. Jako Prezes Zarządu gorąco wierzę, że będzie to okres dalszego rozwoju Spółdzielni. Deklaruję chęć współpracy i otwartość na nowe, cenne inicjatywy. W niniejszym wydaniu „Echa Mlekpolu” znajduje się szerokie podsumowanie Zebrania Przedstawicieli, omówienie podjętych w jego trakcie uchwał, a także – kierunków rozwoju naszej Spółdzielni w kolejnych latach.

To jednak nie wszystkie wydarzenia, które stały się udziałem naszej Spółdzielni w ostatnim czasie. Mlekpol po raz kolejny został bowiem dumnym laureatem wielu branżowych nagród i wyróżnień. Na uwagę zasługuje m.in. otrzymanie przez nas trzech statuetek w konkursie „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”. Jego kapituła doceniła wdrożenie zmian w zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie, które przyczyniły się do ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Na naszym koncie znalazły się ponadto: Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszym z Najlepszych”, miejsce w zestawieniu Poland`s Best Employer oraz medale w konkursie „Złote Paragony”. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do otrzymania przez Spółdzielnię tych wyróżnień.

W najnowszym numerze „Echa Mlekpolu” znajduje się wiele praktycznych porad dla dostawców, a także wywiadów ze spółdzielcami oraz przedstawicielami SM Mlekpol. Zamieszczono w nim również podsumowania prowadzonych kampanii marketingowych, porady kulinarne oraz propozycję dla najmłodszych.

Życzę udanej lektury.

Edmund Borawski
Prezes Zarządu SM Mlekpol