Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol 2024. Kierunek na rozwój i innowacje!

W czwartek, 27 czerwca 2024 r., w Grajewie odbyło się coroczne zebranie przedstawicieli SM Mlekpol, które zgromadziło 48 delegatów, reprezentujących blisko 8 tysięcy członków Spółdzielni. Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania działalności za 2023 rok, ale także do wyznaczenia kierunków rozwoju na przyszłość.

Podsumowanie i dobre wyniki

Rok 2023 był pełen wyzwań, jednak dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy rolników, pracowników, Zarządu i Rady Nadzorczej SM Mlekpol osiągnęła zadowalające wyniki, co w swoim wystąpieniu podkreślił Przewodniczący RN Jan Zawadzki.

Nowy zarząd

Styczeń 2023 roku przyniósł zmianę na stanowisku Prezesa Spółdzielni – miejsce Edmunda Borawskiego zajął Tadeusz Mroczkowski, a Zarząd ukonstytuował się w czteroosobowym składzie, z trojgiem wiceprezesów: Małgorzatą Cebelińską, Zbigniewem Groszykiem oraz Pawłem Pasternakiem.

Inwestycje i ekspansja

Pomimo trudnej sytuacji w branży mleczarskiej Mlekpol w 2023 roku zrealizował projekty na kwotę blisko 200 mln zł. Kluczowe inwestycje obejmowały budowę biogazowni w Grajewie oraz modernizację miejscowego zakładu, w wyniku której znacząco zwiększyła się efektywność produkcji w dziale UHT i na masłowni. Włączenie w struktury Mlekpolu Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO rozszerzyło naszą ofertę o popularne lody Bambino i przyczyniło się do powiększenia bazy surowcowo-skupowej.

Wzrost produkcji mleka w gospodarstwach

W 2023 roku dostawcy sprzedali do Spółdzielni ponad 2 miliardy litrów mleka, co stanowi 16% skupu krajowego. Mimo zawirowań związanych z cenami surowca dynamika w skupie jest wysoka, a dostawcy-członkowie  Spółdzielni intensyfikują produkcję w swoich gospodarstwach.

Jednogłośne absolutorium

Zebranie zakończyło się jednogłośnym udzieleniem absolutorium wszystkim członkom Zarządu, co podkreśla zaufanie i wsparcie, jakie Zarząd otrzymuje od rolników-członków Spółdzielni.

Dziękujemy wszystkim spółdzielcom za zaangażowanie i wspieranie rozwoju SM Mlekpol! Razem twórzmy przyszłość mleczarstwa!