Echo Mlekpolu – wydanie 4/2023

Szanowni Członkowie, Dostawcy, Pracownicy SM Mlekpol!

Rok 2023 zapisze się w historii naszej Spółdzielni w szczególny sposób. W styczniu, po ponad 40 latach, nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Mlekpolu, a Zarząd firmy ukonstytuował się w czteroosobowym składzie. Jego nowi członkowie postawili sobie za cel kontynuację wyznaczonych wcześniej kierunków rozwoju, utrzymanie tempa wzrostu i dalsze umacnianie pozycji Mlekpolu na rynku krajowym i zagranicznym.

Co prawda nasze działania zbiegły się w czasie z trudną sytuacją w branży mleczarskiej, jednak nie zrezygnowaliśmy z realizacji kluczowych inwestycji. Zgodnie z zakładanym planem uruchomiliśmy biogazownię przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie, za którą Mlekpol otrzymał nagrodę „Ekoinwestora 2023 w Przemyśle Spożywczym”. W struktury Spółdzielni weszła ponadto ŁSM JOGO. Łódzki zakład zlokalizowany jest w centralnej części Polski, u zbiegu największych szlaków komunikacyjnych, co daje możliwość stworzenia w jej okolicach centrum dystrybucji produktów Mlekpolu, a także ułatwia dotarcie do rynków zbytu na terenie całej Polski. Zgodnie z naszą polityką chcemy rozwijać tamtejsze marki i sprawić, aby stały się one rozpoznawalne także w innych częściach kraju.

Pod koniec kwietnia mieliśmy też przyjemność spotkać się z przedstawicielami branży mleczarskiej, spożywczej, samorządowcami, kontrahentami i partnerami biznesowymi podczas Mlekpol Forum 2023. Wydarzenie to było okazją do podsumowania 40 lat istnienia Spółdzielni na rynku i podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój firmy.

W listopadzie natomiast, już po raz kolejny, odbyło się uroczyste wręczenie Kryształowych Krów – nagród przyznawanych tym członkom Spółdzielni, którzy po raz pierwszy przekroczyli 1 mln l dostarczonego do Mlekpolu mleka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie w niełatwą pracę w gospodarstwach i życzę, aby kolejny rok przyniósł jeszcze lepsze wyniki.

Tymczasem zachęcam do lektury najnowszego wydania naszego pisma. W tym numerze przeczytać można m.in. o licznych nagrodach przyznanych Spółdzielni i jej produktom, najnowszych kampaniach reklamowych oraz naszym zaangażowaniu sponsorskim. Szczególnie polecam Państwa uwadze rozmowę z Wicedyrektorem ZPM w Radomiu Marcinem Zecerem.

Życzę miłej lektury!

Tadeusz Mroczkowski
Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol