Echo Mlekpolu – wydanie 5/2021

Szanowni Członkowie, Pracownicy SM Mlekpol,

pod koniec sierpnia w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli naszej Spółdzielni. To wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania drogi, jaką przeszliśmy od ostatniego spotkania. Możemy być dumni obserwując nieustanny rozwój naszych zakładów, a przede wszystkim gospodarstw Członków SM Mlekpol. Wymownym znakiem rozwoju i pozytywnych zmian były nagrody „Kryształowa Krowa”, które podczas Zebrania Przedstawicieli wręczyliśmy kolejnym producentom mleka.

To właśnie bez codziennej pracy, pasji i zaangażowania hodowców nie byłoby możliwe zbudowanie silnej i niepodważalnej pozycji SM Mlekpol na rynku polskim i zagranicznym. W ubiegłym roku skupiliśmy od dostawców niemal 2 miliardy litrów mleka, a obserwując dynamikę skupu w obecnym roku, jestem przekonany, że ustanowimy kolejny rekord w skali kraju. Dzięki rolnikom otrzymujemy najwyższej jakości surowiec, przetwarzany w 13 zakładach w produkty, które zyskały uznanie konsumentów na całym świecie.

To wydanie Echa Mlekpolu stanowi podsumowanie ostatnich wydarzeń w naszej Spółdzielni i jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy Członków SM Mlekpol i Pracowników. Nie zabraknie w nim również inspirujących wywiadów z laureatami statuetki „Kryształowa Krowa”, którzy podzielili się z nami swoim sposobem na życie i swoimi pasjami.

Rok bieżący napawa nas niepokojem wywołanym dynamicznym wzrostem kosztów funkcjonowania gospodarstw rolnych, jak również przedsiębiorstw, co w konsekwencji przedkłada się na inflację i pogorszenie sytuacji ekonomicznej całej gospodarki. Zebranie Przedstawicieli również potwierdziło niepewność wśród Delegatów o najbliższą przyszłość.

Niemniej jednak serdecznie dziękuję wszystkim za trud wniesiony w rozwój Spółdzielni i życzę dalszych sukcesów.

Edmund Borawski
Prezes Zarządu SM Mlekpol