Produkcja żywności a Zielony Ład. Prezes Mlekpolu wśród prelegentów EEC w Katowicach

Podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Prezes Zarządu SM Mlekpol wypowiadał się na temat potrzeby wprowadzenia przemyślanych regulacji prawnych dotyczących transformacji energetycznej na obszarach wiejskich. Jako prelegent Tadeusz Mroczkowski dołączył do elitarnego grona kilkuset mówców biorących udział w największej imprezie biznesowej w regionie Europy Środkowej.

Wśród uczestników kongresu znaleźli się politycy, naukowcy, prezesi czołowych polskich przedsiębiorstw oraz przedstawiciele międzynarodowych korporacji. Tegoroczne obrady skupiały się głównie na zielonej transformacji i bezpieczeństwie energetycznym. Tadeusz Mroczkowski reprezentował sektor spożywczy w panelu dyskusyjnym pt. „Zrównoważona polska żywność”, który odbył się 9 maja 2024 r.

Prezes SM Mlekpol Tadeusz Mroczkowski w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na inwestycje firmy w ekologiczne źródła energii, przytaczając jako przykład biogazownię przy oczyszczalni ścieków w Grajewie, otwartą w ostatnim roku. wskazał również na niejasności i kontrowersje związane z Zielonym Ładem.

– Wynikają z nich nie tylko protesty rolnicze w wielu krajach Unii Europejskiej, ale także brak świadomości na temat szans i zagrożeń związanych ze zrównoważoną żywnością – podkreślił Tadeusz Mroczkowski.

Dyskusja obejmowała ponadto zagadnienia zarządzania śladem węglowym oraz dyrektywy Single Use Plastics. Debatę poprowadziła Olimpia Wolf, dziennikarka Portalu Spożywczego  (portalspozywczy.pl).