Mlekpol otrzymał tytuł Ekoinwestora 2023 w Przemyśle Spożywczym

Podczas uroczystej gali towarzyszącej Polskiemu Kongresowi Serowarskiemu SM Mlekpol został uhonorowany prestiżowym tytułem „Ekoinwestora 2023 w Przemyśle Spożywczym”. Kapituła konkursu doceniła budowę nowoczesnej biogazowni przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie.

Efekty ekologiczne inwestycji obejmują produkcję biogazu oraz produkcję zielonej energii elektrycznej i zielonej energii cieplnej z osadów i odpadów powstających w zakładowej oczyszczalni oraz w procesach przetwórczych mleka. Kosztowna utylizacja została zastąpiona produkcją wartościowego nawozu. Zmniejszyła się ponadto emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Nowo powstała biogazownia w Grajewie, będąca pierwszym tego typu projektem w ramach inicjatyw ekologicznych Mlekpolu, to obiekt w pełni zintegrowany z działalnością zakładu. Realizacja inwestycji objęła stworzenie reaktora do beztlenowego rozkładu materii organicznej oraz systemu kogeneracyjnego dostarczającego 1,2 MW energii elektrycznej i 1,3 MW energii cieplnej. W jej ramach uruchomiono także suszarnię osadu.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 10 października 2023 r. i zgromadziła znaczących przedstawicieli branży serowarskiej. Inicjatorem konkursu jest Wydawnictwo BikoTech, zaś wsparcie patronackie wydarzeniu zapewnili Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs ten ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które wykazują się szczególną odpowiedzialnością społeczną i prowadzą działalność proekologiczną, zmierzającą do minimalizowania wpływu przemysłu spożywczego na środowisko naturalne.