Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 3/2023

Ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza wpływa na wszystkie gałęzie gospodarki, również na sektor mleczarski. Obserwowany w ostatnim czasie wzrost kosztów po stronie producentów i przetwórców mleka, przy utrzymującej się wysokiej inflacji oraz zmniejszającej się sile nabywczej konsumentów, sprawiają, że zyski przetwórców maleją, a rentowność gospodarstw mleczarskich spada. Od wielu miesięcy notowane są spadki na giełdach światowych i europejskich spowodowane wzrostem podaży i mniejszym popytem na przetwory mleczne. Jest to związane przede wszystkim ze spadkiem zakupów przez największych importerów, a szczególnie Chiny. Sytuacja na światowym rynku mleka przekłada się na rynek polski i nie nastraja optymistycznie, a wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie ulegnie to znaczącej poprawie. Dodatkowo – producenci mleka w niektórych regionach kraju mają problem z zapewnieniem bydłu odpowiedniej ilości i jakości pasz objętościowych. Związane jest to z suszą i niskimi plonami kukurydzy.

W państwach Unii Europejskiej pierwsze osiem miesięcy 2023 roku przyniosło wzrost produkcji mleka o 0,7%, przy jednoczesnym spadku cen za mleko, podobnie jak w naszym kraju. Według danych GUS w sierpniu w Polsce skup mleka wyniósł 1 058,5 mln litrów, co stanowi wzrost o 1,9% w stosunku do sierpnia roku ubiegłego. W okresie styczeń – sierpień skupiliśmy w naszym kraju 8 549,1 mln litrów mleka i jest to o 1,5% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Ceny mleka surowego spadają od początku roku, chociaż w ostatnich miesiącach z mniejszą intensywnością. W sierpniu średnia cena mleka netto wyniosła w Polsce 1,87 zł/litr, tj. o 21,8% mniej niż w sierpniu roku 2022. W okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku producenci mleka otrzymali w Polsce średnio 2,11 zł/litr i było to o 0,6% mniej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Najwięcej za mleko w sierpniu otrzymali producenci w województwie podlaskim 1,98 zł/litr, a najmniej producenci w województwie pomorskim – 1,77 zł/litr.

Średnia cena mleka netto w Polsce w sierpniu

1,87 zł/litr

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu