Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 1/2023

Globalna produkcja mleka pod koniec poprzedniego i na początku bieżącego roku wzrosła o około 0,4%. W Polsce w styczniu meldunkowy skup mleka wyniósł 1 053,8 mln litrów i był o 0,2% wyższy niż w styczniu 2022 roku. Cały poprzedni rok w Polsce zamknął się skupem 12 387,1 mln litrów, co stanowi wzrost o 2,2% w stosunku do 2021 roku.

Rok 2023 dla producentów mleka nie rozpoczął się dobrze. Wzrost globalnej produkcji i zmniejszony import mleka w Chinach wpłynęły na spadek cen przetworów mlecznych na rynku światowym. W naszym kraju dodatkowo wysoka inflacja zmniejszyła siłę nabywczą konsumentów, co poskutkowało mniejszym zapotrzebowaniem na produkty mleczne. Taka sytuacja spowodowała obniżenie cen wyrobów mleczarskich, a przetwórcy musieli w konsekwencji obniżać ceny za mleko surowe. W pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku cena płacona producentom mleka spadła średnio o 30 – 60 groszy, a w niektórych wypadkach nawet o ponad 1 zł. W styczniu średnia cena mleka wg GUS wyniosła 2,46 zł/litr. Według niektórych analityków rynkowych spadkowa tendencja może utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy. Dalsza dekoniunktura na rynku oraz zmniejszenie rentowności produkcji i przetwórstwa mleka – w wypadku słabszych ekonomicznie podmiotów – może doprowadzić do utraty przez nie płynności finansowej i w efekcie do zaprzestania nierentownej działalności. W doniesieniach medialnych mówi się już o pierwszych przypadkach problemów z utrzymaniem płynności finansowej przez podmioty skupowe. Wpływ na taką sytuację ma przede wszystkim spadek cen na przetwory mleczarskie i jednoczesny wzrost kosztów przetwarzania mleka, a szczególnie wzrost kosztów czynników energetycznych, wynoszący nawet kilkaset procent.

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu