Mlekpol dba o środowisko i wprowadza opakowania z nowym rodzajem nakrętek

W trosce o naturę Mlekpol stosuje nowe nakrętki, na stałe połączone z kartonowymi opakowaniami wybranych produktów. Dzięki temu korki podlegać będą recyklingowi wraz z opakowaniem i nie trafią na wysypisko czy do morza, co w oczywisty sposób przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Powodem wprowadzenia nowego typu nakrętek jest przede wszystkim dążenie do zmniejszenia ilości plastikowych śmieci, a tym samym przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska. Przytwierdzenie zakrętek do opakowania pomoże bowiem w prawidłowym sortowaniu i przetwarzaniu wszystkich jego elementów.

Korki opakowań mleka czy śmietanek Łaciatych opracowane zostały przez firmę Tetra Pak w celu zachowania zgodności z wytycznymi dyrektywy, w myśl której unijni producenci napojów, sprzedawcy detaliczni, a także importerzy będą od lipca 2024 roku zobowiązani do stosowania zakrętek zaprojektowanych tak, aby pozostawały one przymocowane do pojemników. Większość nowego typu nakrętek Tatra Paku jest także wytwarzana przy użyciu zmniejszonej ilości plastiku.