Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 3/2022

Sierpień, podobnie jak pierwsze siedem miesięcy 2022 roku, upłynął w niepewności.

Rosnąca inflacja, wzrost kosztów środków do produkcji, a zwłaszcza czynników energetycznych, budzą obawy zarówno wśród dostawców mleka, jak i jego przetwórców. Pojawiające się doniesienia o ograniczeniach w dostawach gazu i energii elektrycznej dla zakładów przetwórczych niepokoją całe środowisko mleczarskie. Przerwy lub brak dostaw prądu i gazu w zakładach mogą spowodować przestoje na liniach produkcyjnych, a w ostateczności – ograniczenia w odbiorze mleka od dostawców. Jest to niepokojące, tym bardziej że nie ma jednoznacznej deklaracji naszego rządu co do priorytetów dostaw wspomnianych mediów dla branży spożywczej, a w szczególności dla branży mleczarskiej.

Przez pierwsze 7 miesięcy tego roku w naszym kraju skupiliśmy +2,4% mleka więcej.

Od początku roku globalna produkcja mleka zmalała na świecie o około 1%. Co więcej, wszyscy główni, światowi producenci mleka notują jej spadek: Australia – aż o 6,9%. Nowa Zelandia – o 5,5%, Wielka Brytania – o 1,7%, natomiast USA – o 0,6%. W Unii Europejskiej za 7 miesięcy bieżącego roku zanotowano spadek skupu mleka o 0,5%. Polska jest jednym z niewielu krajów, w których produkcja mleka rośnie. Przez pierwsze 7 miesięcy tego roku w naszym kraju skupiliśmy 2,4% mleka więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ceny mleka dla producentów są rekordowo wysokie. W sierpniu średnia cena mleka w Polsce (według GUS) wyniosła 2,39 zł/litr i jest to o 57% więcej niż w roku poprzednim. Niepokojącym zjawiskiem w ostatnim czasie jest jednak coraz częstsza rezygnacja dostawców z produkcji mleka, ze względu na osiągany przez nich wiek emerytalny i brak następców.

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu