Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 1/2022

Pierwsze miesiące nowego roku przyniosły wzrosty zarówno w zakresie ilości, jak i cen skupowanego mleka.

W dwóch pierwszych miesiącach w Polsce wzrost skupu mleka wyniósł 3,7%, a w naszej Spółdzielni 1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W zakresie cen mleka notujemy również tendencję wzrostową zapoczątkowaną w poprzednim roku.

Średnia cena mleka surowego w Polsce wyniosła w okresie styczeń-luty 1,84zł/litr, natomiast w Mlekpolu zapłaciliśmy za dwa pierwsze miesiące 1,96zł/litr, a w marcu i kwietniu cena mleka w naszej Spółdzielni wzrosła średnio o 0,25 zł/litr.

1,96zł/litr cena skupu mleka w SM Mlekpol w okresie styczeń-luty 2022

Mimo wysokich cen skupu rentowność sektora mleczarskiego i produkcji mleka w gospodarstwach spada. Jest to związane z rosnącą inflacją i wzrostem kosztów produkcji. Ta sytuacja w równej mierze dotyka gospodarstw, jak i zakładów przetwórczych, a pod- mioty skupujące nie są w stanie same bez rozwiązań systemowych i pomocy Państwa udźwignąć rosnącej presji dostawców mleka na rekompensatę wszystkich ponoszonych kosztów w produkcji mleka. Dodatkowo sytuację komplikuje trwająca wojna w Ukrainie. Wpłynęło to, w ostatnim czasie, na zaburzenia w wymianie handlowej i zmniejszenie się podaży zbóż i soi z Rosji i Ukrainy, co skutkuje wzrostem cen pasz na rynku.