Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 2/2022

Pierwsze miesiące nowego roku przyniosły wzrosty zarówno w zakresie ilości, jak i cen skupowanego mleka.

Pierwsze półrocze 2022 roku, podobnie jak w roku poprzednim, było bogate w wyzwania, jakie stanęły przed globalną gospodarką i wpłynęły na sytuację w mleczarstwie. Niedawno poradziliśmy sobie z utrudnieniami wynikającymi z pandemii, a już pojawiły się trudności związane z wojną w Ukrainie, niestabilną sytuacją gospodarczą i rosnącą inflacją. Takie zawirowania polityczno-gospodarcze wpływają na wzrost kosztów produkcji mleka i jego przetworzenia.

Od początku roku ceny mleka surowego rosną. W maju średnia cena w Polsce wyniosła 2,21 zł/litr i była o 17% wyższa niż w styczniu br. W naszej Spółdzielni w maju zapłaciliśmy 2,43 zł/litr, co stanowi wzrost o 24% w stosunku do początku roku. Mimo wzrostu cen mleka surowego podmioty skupowe nie są w stanie bez wsparcia systemowego państwa zagwarantować wszystkim producentom opłacalności produkcji mleka, ponieważ wzrost kosztów dotyczy w równym stopniu producentów, jak i przetwórców mleka. Ważnym czynnikiem wpływającym na spieniężenie naszych wyrobów i co z tym związane — wzrost cen mleka surowego — jest zasobność szczuplejące- go portfela konsumenta oraz to, ile jest on gotów zapłacić za nasze mleko czy ser. Do tej pory ceny uzyskiwane na rynku przetworów mlecznych rosły, jednak już pojawiają się symptomy spadku cen na rynku światowym i miejmy nadzieję, że nie jest to tendencja stała.

Skup mleka w Polsce za pierwszych pięć miesięcy wyniósł 5250 mln litrów i był o 2,2% wyższy od skupu w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak w maju dynamika skupu w Polsce drastycznie spadła i wyniosła tylko 0,2%. Notowany spadek dynamiki skupu mleka wynika przede wszystkim z niepewnej sytuacji gospodarczej i rosnącej inflacji, co wpływa na wzrost cen środków do produkcji, a w szczególności cen pasz i dodatków paszowych.

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu