Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 3/2021

Mimo dodatkowych obowiązków wynikających z utrzymania reżimu sanitarnego, skutki pandemii COVID-19 w niewielkim stopniu dotknęły członków naszej Spółdzielni.

Trudności związane z wprowadzonymi obostrzeniamiw Polsce nie wpłynęły znacząco na poziom skupionego mleka w naszym kraju w pierwszym kwartale tego roku. W marcu skupiono w Polsce 1 060,2 mln litrów mleka i jest to o 1,9% więcej niż w marcu 2020 roku. Natomiast w 3 pierwszych miesiącach b.r. dostawy mleka w naszym kraju wyniosły 3 011,3 mln litrów mleka co stanowi 0,4% mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. W naszej Spółdzielni dynamika skupu jest wyższa niż w całym kraju. W marcu dostawcy sprzedali do Spółdzielni prawie 176 mln litrów mleka czyli 4,4% więcej niż w marcu ubiegłego roku. W okresie styczeń-marzec skupiliśmy w Mlekpolu 500,3 mln litrów mleka z dynamiką 2,2% w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku.

500,3 MLN litrów skup mleka w I kwartale 2021

Ceny mleka w pierwszym kwartale 2021 roku są na dość wysokim poziomie i znacząco wzrosły w stosunku do roku ubiegłego. W marcu średnia cena brutto mleka surowego w Polsce wyniosła 1,60 zł/litr i była wyższa od ubiegłorocznej ceny o 10,7%. W pierwszym kwartale producenci mleka w naszym kraju otrzymywali średnio 1,58 zł/litr co stanowi o 9,4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W Mlekpolu, w marcu zapłaciliśmy naszym członkom 1,68 zł/litr mleka o 12,8% więcej niż w roku ubiegłym, natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku średnia cena wyniosła 1,71 zł/litr i była wyższa niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku o 14,8%.

1,71 zł/litr średnia cena skupu mleka w I kwartale 2021

Skomplikowana sytuacja na rynku mleka wynikająca z trwających obostrzeń związanych z pandemią oraz rosnące koszty produkcji zarówno w gospodarstwach, jak i w Zakładach przetwórczych, nie pozwalają dziś przewidzieć jak skup i ceny mleka będą kształtowały się w najbliższych miesiącach. Pozytywną przesłanką jest stabilizująca się sytuacja pandemiczna i powolne znoszenie obostrzeń, co pozwoli na powrót do normalności w obrocie artykułami mleczarskimi. Po złagodzeniu obostrzeń możliwa będzie organizacja zebrań rejonowych, które planujemy przeprowadzić w drugiej połowie czerwca, a coroczne Zebranie Przedstawicieli zorganizujemy pod koniec lipca 2021r.