Immunoglobuliny – niezbędne dla ochrony przed chorobami cz. I

Ludzie i zwierzęta chronią się przed chorobami za pomocą swoistych przeciwciał (immunoglobulin). Otrzymują przeciwciała od matki w siarze, przez szczepienie (odporność bierna) lub wytwarzają je samodzielnie po kontakcie z patogenem (odporność czynna).

Aby być chronionym przez wysoką odporność bierną w pierwszych tygodniach życia, cielę musi otrzymać, jak najwcześniej po urodzeniu, wysokiej jakości siarę z wystarczającą ilością przeciwciał swoistych dla danego gospodarstwa. Niedostateczna podaż immunoglobulin obniża późniejszą wydajność.

W 2015 roku uniwersytet z Monachium zbadał ilość immunoglobulin dostarczonych w siarze 1242 nowonarodzonym cielętom. To badanie wykazało, że ponad połowa cieląt nie otrzymała wystarczającej ilości immunoglobulin: 23% niebezpiecznie mało (<5 mg IgG / ml surowicy krwi) i 36% mało (5-10 mg IgG / ml). Ilość immunoglobulin była zadowalająca tylko u 41% cieląt (> 10 mg IgG / ml). Niedostateczna podaż immunoglobulin skutkuje większą podatnością na choroby, wyższą śmiertelnością i mniejszym dziennym przyrostem masy ciała. W efekcie zwiększa koszty hodowli. Tylko zdrowe cielęta mogą osiągnąć swój pełny potencjał jako dorosłe zwierzęta. Na przykład, gdy cielę doświadcza łagodnej biegunki, można spodziewać się, że jako krowa wyprodukuje 344 kg mniej mleka podczas pierwszej laktacji (Welsch, 2016). Możliwe przyczyny biegunki to czynniki zakaźne, takie jak wirusy (rota, koronawirusy), bakterie (E. coli) i pasożyty (kryptosporydia), ale także czynniki niezakaźne, takie jak złe praktyki hodowlane i błędy żywieniowe.

…ciąg dalszy w kolejnym numerze Echa Mlekpolu.

Eksperci:
Lea Poppe, Janusz Ladziński
EW Nutrition