Nowe wsparcie dla rozwoju małych gospodarstw rolnych dostępne od 28 września 2023 roku

Od 28 września 2023 r. polscy rolnicy, spełniający określone kryteria, będą mieli szansę ubiegać się o wsparcie rozwoju swoich małych gospodarstw. To część Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, stanowiącego znaczący krok w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w Polsce.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła, że wsparcie jest dostępne dla rolników prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, których gospodarstwa rolne mają powierzchnię nieprzekraczającą 300 hektarów i osiągają ekonomiczną wielkość do 25 tys. euro. Wartość wsparcia wyniesie standardowo 100 tys. zł, a dla gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Płatności będą realizowane w dwóch ratach, z czego pierwsza stanowi 80% przyznanej kwoty.

Aby ubiegać się o to wsparcie, rolnicy będą musieli przedstawić biznesplan, w którym opiszą planowane zmiany w swoich gospodarstwach, mające na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku, w tym wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych. Warto dodać, że wsparcie to może być przyznane tylko raz na osobę i na gospodarstwo w okresie realizacji Planu Strategicznego.

Wsparcie skupia się na inwestycjach związanych z produkcją rolno-ekologiczną oraz przygotowaniem do sprzedaży rolnych produktów wytwarzanych w gospodarstwach. Może to oznaczać inwestycje w budynki, ich wyposażenie, a także zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, włączając sprzęt komputerowy.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ARiMR.

Przypomnijmy także, że 31 sierpnia 2023 r. zakończyło się przyjmowanie oświadczeń dotyczących przyznania płatności dla małych gospodarstw, które obejmowały rolników z gospodarstwami o powierzchni do 5 ha. Stawka pomocy wyniosła wtedy 225 euro/ha, maksymalnie do 1125 euro na gospodarstwo. Płatności dla małych gospodarstw zastąpiły pewne płatności bezpośrednie, takie jak: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników oraz płatności związane z produkcją i ekoschematami.

Jeśli rolnik ubiegał się o przyznanie innych płatności w 2023 roku, takich jak: przejściowe wsparcie krajowe, płatność ONW, płatność ekologiczna czy rolno-środowiskowo-klimatyczna, może otrzymać dodatkowe środki.

ARiMR podaje, że w ramach naboru wniosków, który kontynuował kampanię dopłat bezpośrednich i obszarowych, złożono około 196,5 tys. wniosków. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ARiMR.

To znaczący krok w modernizacji polskiego rolnictwa i wsparciu dla małych gospodarstw rolnych, które odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu żywności i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. ARiMR zachęca rolników do korzystania z tej unikalnej szansy na rozwój swoich gospodarstw.