Immunoglobuliny – niezbędne dla ochrony przed chorobami cz. II

Immunoglobuliny IgY podnoszą wartość siary. Próba karmienia 39 nowo narodzonych cieliczek odbyła się na farmie mlecznej – 800 krów. Celem było zbadanie czy suplement siary, zawierający IgY skutecznie wspiera odporność cieląt w pierwszym krytycznym okresie.

Do eksperymentu wszystkim cieliczkom podano wysokiej jakości siarę (4 l w ciągu 2 godzin po urodzeniu). W ciągu pierwszych 5 dni życia 19 cielic w grupie badanej otrzymało dodatkowo 100 g suplementu zmieszanego z siarą (dzień 1) i z mlekiem (dzień 2-5).

Wyniki: dzienny przyrost masy ciała w grupie testowej był o 18% wyższy niż w grupie kontrolnej (+ 151g). Spowodowało to wzrost masy odsadzenia o 13%. Trzy cieliczki w grupie kontrolnej miały łagodną biegunkę, a w grupie suplementowanej tylko jedna cieliczka. Jednak w drugim przypadku w leczeniu biegunki nie trzeba było stosować antybiotyków.

Wyniki wskazują, że podawanie cielętom przeciwciał (IgY) wspiera zdrowie jelit i pozytywnie wpływa na wydolność cieląt. Suplementacja siary może zmniejszyć występowanie i nasilenie biegunki, szczególnie w krytycznej pierwszej fazie życia cieląt – zapewniając w ten sposób wysoką wydajność w perspektywie długoterminowej.

Eksperci:
Lea Poppe, Janusz Ladziński
EW Nutrition