SM Mlekpol na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Refleksje nad branżą spożywczą i trudne wyzwania przyszłości

Przedstawiciele Mlekpolu wzięli udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu (FRSiH) – znaczącym wydarzeniu poświęconym sektorom spożywczemu, handlowemu i branży HoReCa w Polsce. To istotne spotkanie, które otworzyło drzwi do kontaktu z wiodącymi producentami, dostawcami, liderami rynku oraz przedstawicielami rządu i organizacji branżowych.


Podczas konferencji Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol reprezentowali Małgorzata Cebelińska, Wiceprezes Zarządu, oraz Piotr Jankowski, Dyrektor Wydziału Handlu. W ramach swojego panelu dyskusyjnego Małgorzata Cebelińska omówiła obecne wyzwania branży spożywczej, w tym także aspekty związane z Zielonym Ładem i nowymi trendami konsumenckimi.

Początek debaty na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 pozwolił uczestnikom wspólnie zastanowić się nad obecnymi wyzwaniami i przyszłością branży spożywczej. W roku 2023, w którym mamy do czynienia z licznymi zmianami i niepewnością, branża spożywcza skupia swoją uwagę na kwestiach związanych z efektywną i zrównoważoną produkcją wysokiej jakości żywności. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest gotowa stawić czoła tym zadaniom, mimo trudności związanych z kosztami przetwórstwa mleka i niestabilnością rynkową. Jak podkreśliła Małgorzata Cebelińska, firma dąży do dynamicznego i innowacyjnego reagowania na kolejne wyzwania.

Wiceprezes Cebelińska zwróciła również uwagę na konieczność rozsądnego wdrażania „zielonych zmian” w branży spożywczej, aby nie stracić konkurencyjności na rynkach światowych. W tym kontekście podkreślono znaczenie wsparcia ze strony rządu, odpowiedniego zarządzania budżetem oraz edukacji w celu zminimalizowania potencjalnych negatywnych skutków nowych regulacji.

Piotr Jankowski uczestniczył w panelu o nazwie „Z dużym można więcej. Kto napędza procesy konsolidacji w branży spożywczej i handlowej?”. W trakcie tej sesji omówiono kwestie między innymi związane z włączeniem Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO w struktury Mlekpolu.

Połączenie Mlekpolu z ŁSM JOGO to jeden z przykładów działań mających na celu wzmocnienie pozycji Spółdzielni na rynku oraz rozwijanie znanych regionalnie marek. Fuzja ta pozwoli na rozszerzenie asortymentu i bazy surowcowej Mlekpolu. Łódź, jako centralnie położone miasto w Polsce, stanowi także doskonałe miejsce do rozbudowy centrum dystrybucji produktów Spółdzielni, ułatwiając dostęp do rynków krajowych.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol stale dąży do optymalizacji kosztów, zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania konkurencyjności na rynkach światowych, a jej udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 stanowi kolejne potwierdzenie jej zaangażowania w osiągnięcie tych celów.