Zebranie Przedstawicieli SM Mlekpol – nowe wyzwania i sukcesy

28 czerwca w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie finansowe i bilans SM Mlekpol za rok 2021, a także przedstawiono plany na najbliższe miesiące. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Zarządowi SM Mlekpol, wybrany został także skład nowej Rady Nadzorczej. Dyskutowano również o dalszych inwestycjach i kierunkach rozwoju Spółdzielni.

Ostatni rok funkcjonowania naszej Spółdzielni przyniósł nowe wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja oraz związane z nią rosnące koszty produkcji i funkcjonowania przedsiębiorstw to problemy, które dotknęły także sektor mleczarski. Zderzenie się z tymi doświadczeniami wymagało od nas wszystkich dużego zaangażowania i elastyczności, by jak najlepiej dostosować się do nowej sytuacji na rynku. Choć był to trudny czas, wspólna praca przyniosła sukcesy: nasza Spółdzielnia osiągnęła rekordowy wynik skupu mleka, przekraczając 2 mld litrów w 2021 roku, z dynamiką 2,1% w stosunku do 2020 r. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy ponad 8500 rolników-dostawców i pracowników Spółdzielni oraz bez wiernych konsumentów produktów Mlekpolu. Serdecznie dziękuję za  codzienny trud i zaangażowanie pracownikom i dostawcom, gdyż przyczyniają się one do dalszego stabilnego rozwoju SM Mlekpol – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Działalność gospodarczą za rok 2021 Spółdzielnia zamknęła dodatnim wynikiem finansowym – wypracowano wynoszący ponad 34 mln złotych zysk, który przeznaczony ma być na dalszy rozwój Spółdzielni: budowę potencjału dostawców – poprzez zwiększanie innowacyjności gospodarstw –  i wsparcie kadry pracowniczej.

Na zakończenie obrad odbyły się głosowania, podczas których udzielono absolutorium Zarządowi SM Mlekpol – Prezesowi Edmundowi Borawskiemu oraz Wiceprezesom – Sławomirowi Olszewskiemu i Zbigniewowi Groszykowi. Zebranie Przedstawicieli wybrało także nową Radę Nadzorczą Spółdzielni, w skład której weszło 21 członków.

Serdecznie dziękuję wszystkim dotychczasowym Członkom Rady Nadzorczej za ich zaangażowanie i intensywną pracę na rzecz rozwoju Spółdzielni. Jednocześnie, pragnę pogratulować nowym Członkom Rady, którzy przez najbliższe cztery lata będą pełnić tę zaszczytną i jednocześnie bardzo odpowiedzialną funkcję. Jestem pewien, że przed nami okres dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów – podsumował Prezes Borawski.

Prezes Edmund Borawski