Wyzwania w branży z perspektywy lidera mleczarstwa

Komentarz Zbigniewa Groszyka, Wiceprezesa Zarządu SM Mlekpol 

Cała gospodarka, w tym sektor mleczarski, mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, do których należą m.in. galopująca inflacja, wzrosty kosztów energii, transportu czy surowca.

Obecne zagrożenie w postaci możliwego ograniczenia dostaw energii spowodowane jest przede wszystkim trwającą w Ukrainie wojną oraz sankcjami nałożonymi na Rosję. Niezwykle ważnym zadaniem i priorytetem na najbliższe lata jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwarantować, należy zadbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach przetwórczych. Racjonowanie zużycia paliw może stać się koniecznością, jednak nie możemy dopuścić do sytuacji, w której branża spożywcza będzie miała ograniczony do nich dostęp. Są one niezbędne w procesie przetwórstwa żywności. W branży mleczarskiej szczególnie istotne jest zachowanie ciągłości procesu przetwórczego, ze względu na niską trwałość surowca, który musi być przechowywany w odpowiednich warunkach chłodniczych i codziennie przetwarzany. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i specyfika naszej branży dają mocne podstawy do traktowania nas jako infrastrukturę krytyczną z priorytetowym dostępem do czynników energetycznych.

Należy także podkreślić, że przedsiębiorstwa powinny podejmować działania minimalizujące zagrożenia wystąpienia przerw lub zakłóceń w zasilaniu zakładów. W SM Mlekpol wprowadziliśmy rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Wszystkie nasze kotłownie parowe dostosowane są do pracy zarówno z wykorzystaniem gazu ziemnego lub LNG, jak i oleju opałowego, a w ramach posiadanych magazynów tych czynników energetycznych jesteśmy w stanie płynnie przestawić pracę z jednego paliwa na drugie. Dodatkowo np. w zakładach w Mrągowie i Zambrowie uruchomione zostały elektrociepłownie wykorzystujące technologię wysokosprawnej kogeneracji. Mlekpol produkuje z gazu ziemnego własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzującą się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jak również na dywersyfikację źródeł zasilania naszej firmy energią elektryczną, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.