SM Mlekpol nagrodzona podczas XV Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 16-19 maja odbyła się XV odsłona Euroforum Polskiego Mleczarstwa. Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie nagród w konkursie „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”. Po raz kolejny wśród laureatów znalazła się SM Mlekpol, która otrzymała statuetkę w trzech kategoriach: gospodarka energią, innowacyjne rozwiązania procesowe oraz ochrona środowiska.

Euroforum Polskiego Mleczarstwa to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń branżowych. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele polskich spółdzielni mleczarskich, współpracownicy firm przetwórczych, przedstawiciele nauki i mediów.

Wśród licznych prelekcji, paneli dyskusyjnych i prezentacji nie zabrakło miejsca, aby podziękować i wyróżnić najważniejszych przedstawicieli sektora mleczarskiego za ich wkład w rozwój branży. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody dla laureatów Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych oraz konkursu „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”. To właśnie w tym konkursie została nagrodzona Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol za wdrożenie zmian w zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie. Członkowie Kapituły docenili w ten sposób wprowadzenie wielu innowacyjnych rozwiązań procesowych, które pozwoliły na: ograniczenie zużycia energii, korzystanie w oczyszczalni z własnej energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszenie zużycia wody oraz ograniczenie wpływu oczyszczalni na środowisko naturalne.

Nagroda uzyskana przez naszą Spółdzielnię jest kolejnym potwierdzeniem zasadności inwestycji podejmowanych przez SM Mlekpol. Cieszę się, że każdego roku możemy przyczyniać się nie tylko do rozwoju spółdzielni, ale również całej branży mleczarskiej. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom SM Mlekpol, którzy przyczynili się do zaplanowania, zaprojektowania oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które znalazły uznanie wśród członków Kapituły Konkursowej. To duże wyróżnienie dla naszej Spółdzielni
– powiedział Edmund Borawski,
Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Organizatorami wydarzenia są: Krajowe Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich oraz Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF.