Krowy źle znoszą letnie upały

Bydło mleczne całkiem dobrze reaguje na niskie temperatury, ale upały są dla niego bardzo uciążliwe, chociażby ze względu na promieniowanie słoneczne i mały ruch powietrza.

Skutkiem przedłużających się wysokich temperatur może być występowanie u krów stresu cieplnego, który ma niebagatelny wpływ na wyniki finansowe gospodarstwa. Istotnie wpływa on również na ogólny stan zdrowia zwierząt, spadek dziennej produkcji mleka i wskaźniki reprodukcji.

Ponadto rzutuje na jakość mleka, a nawet zmniejszenie wydajności szczytowej, które wpływa na całą laktację. W związku z powyższym należy czynić wszelkie możliwe starania, aby go zminimalizować, nie narażając się na dodatkowe koszty.

Kilka faktów …

Podobnie jak większość ssaków, krowa mleczna musi utrzymać temperaturę ciała między 38,6ºC a 39,3ºC. Krowy przyjmują ciepło ze środowiska i wytwarzają ciepło metaboliczne z jedzenia oraz trawienia paszy. Problemy zaczynają się pojawiać, jeśli temperatura i wilgotność wzrastają, a zwierzęta nie mają możliwości zrównoważenia swoich zysków metabolicznych i środowiskowych. Temperatura ciała zwierzęcia zmienia się nieznacznie w ciągu dnia, osiągając szczyt wczesnym wieczorem, a niski wczesnym rankiem. Ciepło metaboliczne jest produkowane przez całą dobę, jednak w ciągu dnia nie jest łatwo rozpraszane. Jeżeli dobowy cykl akumulacji ciepła w ciągu dnia i jego utraty w nocy ulega zakłóceniu (wysokie temperatury nocne), możemy się spodziewać zauważalnej, negatywnej reakcji krowy.

Krowa musi sobie zapewnić warunki do optymalnego dla niej komfortu termicznego. Oznacza to równoważenie metabolicznego i pochłanianego ciepła środowiskowego przy użyciu szeregu strategii np. zwiększona szybkość oddychania i pocenie się. Ważnym jest, aby hodowcy bydła mlecznego znali oznaki nadmiernego obciążenia cieplnego i starali się wdrażać praktyczne strategie, aby pomóc krowom w radzeniu sobie z tym problemem.

Fizjologiczne reakcje na nadmierne obciążenie cieplne

Oprócz zauważalnych zmian w zachowaniu, istnieje również szereg niewidocznych zmian fizjologicznych, które występują u krów, typu:

 • zmniejszone o 10-20% pobranie paszy przy temperaturze powietrza przekraczającej 26°C,
 • wzrost temperatury ciała,
 • zmiana stężenia hormonów krwi,
 • zmiana rozkładu przepływu krwi. Zmniejsza się przepływ krwi do jelit, macicy i innych narządów wewnętrznych, zwiększa się przepływ krwi do skóry.

Cień i chłodzenie

Rosnąca temperatura powietrza i wilgotność zmniejszają zdolność krowy do ochłodzenia się. Cień i chłodne miejsca są najważniejszą kwestią redukcji stresu cieplnego. Wymiana ciepła między krową, a środowiskiem odbywa się w drodze procesów promieniowania, przewodzenia, konwekcji i parowania. Kierunek wymiany ciepła zależy od różnicy temperatur między krową, a otaczającym środowiskiem. Gdy temperatura powietrza jest wyższa niż temperatura krowy, ciepło wpływa do krowy – jest wchłaniane. Gdy temperatura powietrza jest niższa niż temperatura krowy, ciepło płynie z krowy – krowa oddaje ciepło i ostygnie. Im większa różnica temperatur, tym szybszy przepływ ciepła.

Obserwujmy zwierzęta

Zachowania krów wskazujące na problem z przegrzaniem:

 • szukanie obszarów o zwiększonym ruchu powietrza,
 • poszukiwanie wody i cienia,
 • zmiana orientacji na słońce,
 • nadmierne ślinienie,
 • dyszenie lub pocenie się,
 • zatrzymanie lub zmniejszenie spożycia paszy, co zmniejsza produkcję ciepła z żwacza

Świadomość sygnałów jakie przekazują nam zwierzęta, szukanie i odgadywanie znaczenia subtelnych zmian w ich zachowaniu, daje możliwość działania w kierunku zapobiegania nadmiernemu obciążeniu cieplnemu i łagodzeniu jego skutków, takich jak dostęp do chłodzenia i wody oraz wykorzystanie wentylacji.

Wpływ stresu cieplnego na produktywność

Stres cieplny może się nasilać, gdy infrastruktura obory nie zapewnia chłodniejszych warunków dla całego stada. Zmniejszenie produkcji mleka jest wymierną i odczuwalną stratą, ale niektóre efekty stresu termicznego są mniej oczywiste, lecz równie kosztowne.

Są nimi:

 • zmniejszenie płodności,
 • niskie parametry mleka,
 • utrata masy ciała,
 • podatność na infekcje

Wzrost temperatury otoczenia wpływa na apetyt krowy. Doświadczając stresu cieplnego zmniejszają one spożycie suchej masy o 10-20% krótko – lub długoterminowo w zależności od długości i czasu jego trwania. Wysiłek organizmu związany ze schłodzeniem ciała może spowodować zwiększenie w dawce pokarmowej o 20-30% energii potrzebnej do bilansu energetyczno-białkowego.

Wpływ stresu cieplnego na produktywność

 1. Wentylatory
 2. Zraszacze
 3. Poidła
 4. Pasza – warto skarmiać większą część paszy w godzinach wieczornych, krowy będą jeść więcej, gdy ochładza się w nocy (temperatura w oborze < 200 C).
 5. Białko – Ze względu na wyzwania żywieniowe związane ze stresem cieplnym, krowy potrzebują dodatkowego białka w diecie.
 6. Skrobia jako źródło glukozy – krowy zestresowane termicznie mają większe zapotrzebowanie na glukozę.
 7. Dodatki paszowe – na przykład modyfikatory przeżuwania, metabolity drożdży i drożdże, betaina, niacyna.
 8. Włókno – wysokiej jakości włókno utrzymuje stabilność żwacza i zwiększa koncentrację składników pokarmowych bez nadmiernego ciepła metabolicznego.
 9. Tłuszcz – w wysokich temperaturach krowy o wyższej produkcji mogą dobrze reagować na stosowanie dodatkowych tłuszczów.
 10. Bufory

Czy bufory są niezbędne? Krowy codziennie produkują ponad 2,5 kilograma śliny bogatej w wodorowęglan. Działa on jako skuteczny bufor przed zmianą kwasowości żołądka i utrzymuje pH żwacza na optymalnym poziomie. Gorące warunki sprawiają, że krowy ślinią się z jamy gębowej, zamiast pozwolić ślinie płynąć do żwacza. Dlatego suplementacja dietetyczna z buforem jest dobrym zabezpieczeniem w gorącym sezonie.

Autor: Zbigniew Wróblewski,
Specjalista ds. doradztwa żywieniowego PFHBiPM