Wyzwania żywienia letniego

Wymogi nowoczesnej hodowli, jak i warunki środowiskowe wpłynęły na sposób utrzymania bydła mlecznego. Obecnie większość czasu zwierzęta spędzają w budynkach inwentarskich.

W związku z tym trudno doszukać się dużych różnic w sposobie żywienia w ciągu roku. Mimo tego pory roku, a zwłaszcza temperatura i wilgotność, mają wpływ na zachowanie zwierząt.

W okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury dobowe są niskie, dobowe pobranie suchej masy jest wyższe niż w okresie wiosenno-letnim. Wyższe pobranie dotyczy głównie pasz objętościowych, co wpływa na wydajność, jak również ogranicza występowanie kwasicy żwacza.

Powiedz STOP letniej kwasicy!

Kwasica żwacza należy do najczęstszych zaburzeń metabolicznych występujących u bydła w okresie wiosenno-letnim. Obserwuje ją się również u cieląt i bydła mięsnego, lecz najczęściej występuje u krów mlecznych. Wyróżnia się postać podkliniczną, określaną jako SARA (z ang. Subclinical Ruminal Acidosis) oraz kwasicę kliniczną (z ang. Acute Acidosis).

Główne przyczyny kwasicy żwacza to:

  • spożycie przez krowę nadmiernych ilości łatwo fermentujących węglowodanów (skrobi i cukrów),
  • nadmiernie rozdrobniony TMR,
  • brak fizycznie efektywnego włókna w dawce,
  • zbyt suchy, ułatwiający selektywne pobieranie TMR.

W każdym z tych przypadków spada kwasowość treści żwacza i wzrasta produkcja silnych LKT (Lotnych Kwasów Tłuszczowych), szczególnie kwasu mlekowego.

Przy ostrej kwasicy pH maleje nawet do wartości 4.0, przy czym populacja pierwotniaków znika już przy poziomie 5.0. Długotrwały okres niskiego pH sprzyja pojawieniu się endotoksyn uwalnianych przez martwe bakterie gram ujemne i wyrzutowi m.in. histaminy, która uszkadza naczynia włosowate, co prowadzi do ochwatu (laminitis) i innych schorzeń racic. Postać kliniczna dotyczy pojedynczych krów, natomiast postać podkliniczna (SARA) stanowi duży problem w stadzie. Oprócz uszkodzeń kończyn, do skutków kwasicy należy gorsze wykorzystanie paszy, biegunka i niższa produkcja tłuszczu w mleku. Często dochodzi również do hiperkeratozy błony śluzowej przedżołądków. Występuje również przewlekłe rozrostowe zapalenie żwacza.

Dlatego hodowcy chcący uchronić swoje stada przed występowaniem kwasicy stosują w żywieniu bufory, takie jak Agro Bufor Tytan bez GMO. Jest to nowa kompozycja z dużym udziałem naturalnych surowców z alg morskich, co pozwala na stabilizację pH żwacza zarówno bezpośrednio po podaniu pasz treściwych, jak i w czasie późniejszej fermentacji. Dostarcza on również znacznych ilości łatwo przyswajalnych form magnezu i fosforu.

Ekspert: Piotr Hubert Szybiński
Dyrektor Sprzedaży – Dział Bydła, Grupa Agrocentrum