Aktualna sytuacja w Skupie Mleka – nr 1/2024

Początek tego roku nie przyniósł znaczących zmian w światowej koniunkturze na rynkach mleczarskich. Niewielkie zmiany cen i obrotów w kolejnych sesjach na największych giełdach światowych nie powodują znaczącej zmiany trendu w światowym obrocie artykułami mleczarskimi.

Rynek mleczarski boryka się z wieloma problemami. Działania wojenne na Bliskim Wschodzie uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z ważnego szlaku komunikacyjnego w wymianie handlowej, szczególnie pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem, co wpływa na wydłużenie czasu i wzrost kosztów transportu towarów, w tym również artykułów mleczarskich. Dodatkowo wojna w Ukrainie i strajki rolników w Polsce i UE powodują zaburzenia dostawach mleka do odbiorców w łańcuchu dostaw.

W Unii Europejskiej poprzedni rok przyniósł niewielki wzrost produkcji mleka o 0,1% i zamknął się skupem w wysokości 144 714 mln litrów.

W Polsce w 2023 r. skupiliśmy 12 585,9 mln litrów, co stanowi wzrost o 1,6% w stosunku do 2022 r. Według danych GUS, w styczniu 2024 r. skup mleka w Polsce wyniósł 1 088,9 mln litrów, i jest to wzrost o 3,4% w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

W styczniu średnia cena mleka netto wyniosła w Polsce 2,07 zł/litr, była więc o 2,1% niższa niż w grudniu i o 15,7% niższa niż w styczniu 2023 r. Najwięcej za mleko surowe otrzymywali dostawcy w województwie podlaskim 2,17 zł/litr, najmniej producenci mleka w województwie małopolskim 1,90 zł/litr.

W naszej Spółdzielni rok 2023 zamknął się skupem 2 009 mln litrów i jest to o 1,2% więcej niż w 2022 r. W styczniu w Mlekpolu skupiliśmy 176,8 mln litrów i jest to o 6,0% więcej niż w styczniu 2023 r., a średnia cena mleka w styczniu wyniosła 2,21 zł za litr sprzedanego do Spółdzielni mleka.

Średnia cena mleka netto w Polsce w styczniu

2,07 zł/litr

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu