Przedświąteczne spotkanie pracowników SM Mlekpol

W czwartek 21 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Wydziału Handlu SM Mlekpol odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Wydarzenie to było okazją do wspólnego podsumowania minionego roku oraz przedstawienia planów na kolejny.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie obecnego i byłego Zarządu, przedstawiciele Rady Nadzorczej, dyrektorzy poszczególnych zakładów produkcyjnych, kierownicy, a także prezes oraz dyrektorzy Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego i prezes Centrum Badawczo-Analitycznego Mleka. W sumie przy świątecznym stole zebrało się blisko 130 osób. 

Prezes Zarządu Tadeusz Mroczkowski w swoim wystąpieniu podziękował pracownikom i dostawcom Spółdzielni za kolejny rok owocnej współpracy. Złożył także wszystkim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia. 

– Rok, który właśnie dobiega końca, był pełen wyzwań, ale także sukcesów. Chciałbym podziękować każdemu z Was za wkład, zaangażowanie i ciężką pracę. Bez tego codziennego wysiłku nasza firma nie mogłaby tak dynamicznie się rozwijać i osiągać kolejnych celów. Szczególne podziękowania kieruję do dostawców mleka. Wasze poświęcenie, ciężka praca i pasja są fundamentem działalności Mlekpolu. To dzięki Wam możemy dostarczać konsumentom produkty mleczarskie cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą – mówił Tadeusz Mroczkowski. 

Podczas wydarzenia zaprezentoewano ponadto animację z najważniejszymi osiągnięciami Mlekpolu za 2023 rok. Prezes Zarządu wręczył również pamiątkowe albumy z Mlekpol Forum 2023 byłemu Prezesowi Edmundowi Borawskiemu i byłemu Wiceprezesowi Sławomirowi Olszewskiemu. Dokonał też oficjalnego powitania w gronie pracowników Spółdzielni Piotra Sypiańskiego – nowego Dyrektora ZPM w Łodzi oraz Jacka Lewickiego – Dyrektora do spraw rozwoju biznesu.

Artystyczną oprawę spotkaniu opłatkowemu zapewniły dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie. Przedszkolaki zaprezentowały jasełka, podczas których zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy. Podczas Wigilii odczytano także fragment Pisma Świętego, a ksiądz proboszcz Antoni Wróblewski z Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie pobłogosławił opłatki, którymi później podzielili się wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Firmowej Wigilii towarzyszyła także akcja charytatywna, podczas której zebrano gry i materiały edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie.