SM Mlekpol na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Przedstawiciele Mlekpolu wzięli udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu (FRSiH) – znaczącym wydarzeniu poświęconym sektorom spożywczemu, handlowemu i HoReCa w Polsce. To istotne spotkanie, które otworzyło drzwi do kontaktu z wiodącymi producentami, dostawcami, liderami rynku oraz przedstawicielami rządu i organizacji branżowych.

Podczas konferencji Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol reprezentowali Małgorzata Cebelińska, Wiceprezes Zarządu oraz Piotr Jankowski, Dyrektor Wydziału Handlu. W ramach panelu dyskusyjnego o tytule: „Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania”, Małgorzata Cebelińska omawiała obecne wyzwania branży spożywczej, w tym także aspekty związane z Zielonym Ładem i nowymi trendami konsumenckimi.

Początek debaty na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 pozwolił uczestnikom wspólnie zastanowić się nad obecnymi wyzwaniami i przyszłością branży spożywczej. W roku 2023, w którym mieliśmy do czynienia z licznymi zmianami i niepewnością, branża spożywcza skupiała swoją uwagę między innymi na kwestiach związanych z efektywną i zrównoważoną produkcją wysokiej jakości żywności. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest gotowa stawić czoła tym zadaniom, mimo trudności związanych z kosztami przetwórstwa mleka i niestabilnością rynkową. Jak podkreśliła Małgorzata Cebelińska, firma dąży do dynamicznego i innowacyjnego reagowania na kolejne wyzwania.

Wiceprezes Cebelińska zwróciła również uwagę na konieczność rozsądnego wdrażania zielonych zmian w branży spożywczej, tak aby nie stracić konkurencyjności na rynkach światowych. W tym kontekście podkreślono znaczenie wsparcia ze strony rządu, odpowiedniego zarządzania budżetem oraz edukacji w celu zminimalizowania potencjalnie negatywnych skutków nowych regulacji.

Piotr Jankowski uczestniczył w panelu o nazwie „Z dużym można więcej. Kto napędza procesy konsolidacji w branży spożywczej i handlowej?”. W ramach tej sesji omawiano kwestie między innymi związane z włączeniem Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO w struktury Mlekpolu.

Połączenie Mlekpolu z ŁSM JOGO to jeden z przykładów działań mających na celu wzmocnienie pozycji Spółdzielni na rynku oraz rozwijanie znanych regionalnie marek. Fuzja ta pozwoli na rozszerzenie asortymentu i bazy surowcowej Mlekpolu. Łódź, jako miasto położone w centralnej Polsce, stanowi także doskonałe miejsce do rozbudowy centrum dystrybucji produktów Spółdzielni, ułatwiając dostęp do rynków krajowych.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol stale dąży do optymalizacji kosztów, zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania konkurencyjności na rynkach światowych, a udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 stanowi kolejne potwierdzenie jej zaangażowania w osiągnięcie tych celów.