O tym jak obecność Zakładu SM Mlekpol wpływa na rozwój regionu

Opowiadają Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego oraz Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie.

Historia SM Mlekpol w Mrągowie rozpoczyna się w 2000 r., kiedy ZPM wszedł w skład grajewskiej Spółdzielni. Jakie były początki SM Mlekpol w naszym mieście?

P. Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie: Rozmowy dotyczące włączenia OSM Mrągowo w struktury SM Mlekpol rozpoczęły się już w 1999 r. i były niezwykle burzliwe. Część członków Rady Nadzorczej mrągowskiej spółdzielni nie podzielała entuzjazmu, związanego z dołączeniem zakładu do SM Mlekpol. Obrady i dyskusje były bardzo emocjonalne, wyczuwaliśmy podziały również wśród pracowników spółdzielni i okolicznych mieszkańców. Pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, związanych z włączeniem w struktury SM Mlekpol. W czerwcu tego roku Zebranie Przedstawicieli przyjęło uchwałę nt. dołączenia do naszej spółdzielni, jednak ostatecznie połączenie nastąpiło dopiero 29 października 2000 r po rozstrzygnięciach sądowych.

Od tego momentu rozpoczął się proces porządkowania produkcji oraz niezbędnych inwestycji. M.in. w latach 2002-2004 dokonano modernizacji Odbieralni oraz Aparatowni Zakładu, w 2004 roku zamontowano linie do produkcji oraz nowoczesne maszyny do produkcji produktów świeżych fermentowanych, pod markami Milko, Mazurski Smak oraz Maślanki Mrągowskiej. W 2006 rozpoczęto budowę linii serowarskiej o wydajności 1 miliona litrów przerabianego mleka na dobę, a w 2009 linia została uruchomiona. Jest to największa linia serowarska w Polsce. W 2017 roku wyprodukowano w Mrągowie ok. 35 tys. ton sera twardego, a tym samym staliśmy się największym producentem sera w Polsce. W naszym zakładzie wytwarzamy najwyższej jakości sery typu holenderskiego i szwajcarskiego, które trafiają do polskich i zagranicznych konsumentów.

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Pamiętam bardzo duże emocje, które towarzyszyły w tym okresie rozmowom nt. dołączenia mrągowskiego zakładu do SM Mlekpol. Jednak początkowy niepokój, szybko przerodził się w duże zainteresowanie mieszkańców powiatu zmianami i ich tempem, które pojawiły po przejęciu OSM w Mrągowie przez SM Mlekpol. Zmieniał się nie tylko zakład, ale także jego otoczenie. Z perspektywy czasu widać, że była to doskonała inwestycja korzystna z punktu widzenia SM Mlekpol, jak i regionu. Należy wyrazić słowa uznania wobec tych delegatów, którzy podczas Zebrania Przedstawicieli głosowali za połączeniem z Mlekpolem.

Można powiedzieć, że SM Mlekpol na dobre zadomowił się w Mrągowie.

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Tak, to już ponad 20 lat, kiedy zakład z Grajewa uruchomił swoją filię w naszym mieście. Od początku ta współpraca układa się bardzo harmonijnie. SM Mlekpol to największy pracodawca w regionie. Nie wolno jednak zapominać, że nie tylko bezpośredni pracownicy tworzą tę statystykę. Niezwykle ważną rolę w rozwoju Mlekpolu pełnią rolnicy, którzy mają zapewniony zbyt produkowanego mleka i wysokie ceny. Zatrudnienie obejmuje również kierowców, firmy transportowe, budowlane czy zajmujące się usługami ochrony. Jak widać to bardzo duża korzyść dla powiatu mrągowskiego i całego regionu. Warto również dodać, że w SM Mlekpol pracuje wielu przedstawicieli władz lokalnych – m.in. Przewodniczący Rady Powiatu i Rady Gminy oraz członkowie Rady Powiatu. Ponadto przy zakładzie w Mrągowie w 2010 r. został powołany Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego, który stanowił pierwszą tego typu placówkę badawczą w naszym kraju. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauki i przemysłu, którzy prowadzą prace naukowo-badawcze oraz badawczo-rozwojowe, opracowują nowe i doskonalą technologie niezbędne w branży mleczarskiej oraz prowadzą badania związane z surowcem, produktami i dodatkami wykorzystanymi do ich produkcji.

P. Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie: Muszę powiedzieć, że nasza spółdzielnia czuje się w Mrągowie jak w domu. Czujemy ogromne wsparcie władz lokalnych. Mam na myśli nie tylko aprobatę i współpracę przy realizacji dużych inwestycji, ale także usprawnienia dotyczące np. planu zagospodarowania przestrzennego. To wszystko było również kolejnym argumentem za wyborem lokalizacji Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie.

Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich, który został oddany do użytku w ubiegłym roku, wymagał nie tylko zaangażowania dużych środków finansowych…

P. Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie: Tak jak wspomniałem inwestycja wymagała zarówno zaangażowania pracowników Mlekpolu, jak i władz lokalnych. Podziękowania składam na ręce Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, władz miasta oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do tego sukcesu.

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Od początku współpraca władz miasta i powiatu ukierunkowana była na jeden cel, działaliśmy według jasno sprecyzowanego planu i dążyliśmy w jednym kierunku. Obie strony mogły skorzystać z tej możliwości – SM Mlekpol rozszerzył asortyment swoich produktów, a powiat pozyskał nowe miejsca pracy. Istotne są oczywiście również wpływy podatkowe, które umożliwiają rozwój miasta.

Lokalizacja zakładów SM Mlekpol w Mrągowie oraz obecność znanych w całym kraju marek własnych np. Maślanki Mrągowskiej to również ważny aspekt wizerunkowy i marketingowy.

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Zdecydowanie. Produkty lokalne produkowane w naszym mieście stały się pewnego rodzaju wizytówką Mrągowa. Dostępne są one również w sklepach firmowych SM Mlekpol, do którego chętnie wybierają się goście, którzy przyjeżdżają na odpoczynek do naszego miasta. To kolejny argument potwierdzający, że współpraca z SM Mlekpol była doskonałą decyzją.

P. Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie: Maślanka Mrągowska przebojem zdobyła polski rynek i stała się wizytówką naszego miasta. Cieszymy się, że produkt jest tak mocno doceniany przez konsumentów, ponieważ to przekłada się zarówno na pozytywny wizerunek SM Mlekpol, jak i Mrągowa.

Czy w najbliższym czasie planowane są kolejne wspólne projekty?

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Tak jak wspominałam nasza współpraca układa się niezwykle harmonijnie. Często ze sobą rozmawiamy, spotykamy się i analizujemy wszelkie pomysły. Kiedy Zarząd SM Mlekpol podejmuje nowe kroki np. w kierunku inwestycji, może liczyć na nasze wsparcie administracyjne.

P. Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie: Mogę jedynie potwierdzić słowa Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali. Wspólny cel, jakim jest rozwój miasta i regionu pozwala nam z optymizmem spoglądać w przyszłość. Nieustannie realizujemy inwestycje, które nie tylko przyczyniają się do wzrostu przetwórstwa mleka, ale pozwalają również osiągać cele zrównoważonego rozwoju. Jednym z głównych aspektów przy ich realizacji jest ekologia. Od stycznia obecnego roku zakład w Mrągowie zakończył spalanie węgla. Korzystamy wyłącznie z gazu co bardzo istotnie obniżyło emisję CO2 Posiadamy nowoczesne i ekologiczne kotłownie gazowe. Uruchomiliśmy dwa zestawy do kogeneracji, czyli produkcji prądu elektrycznego z gazu, Jesteśmy w stanie wytworzyć energię elektryczną o mocy 4 MW, która mogłaby zasilić małej wielkości miasto. Wkrótce rozpoczniemy budowę biogazowni na naszej oczyszczalni ścieków co istotnie zmniejszy ilości osadu nadmiarowego i poprawi funkcjonowanie oczyszczalni. Myślę, że integracja Mlekpolu z Mrągowem jest tak duża ze w chwili obecnej nikt nie wyobraża sobie aby mogło być inaczej i każdy jest przekonany ze to co stało się 20 lat temu było bardzo dobre dla wszystkich mieszkańców regionu i może być doskonałym przykładem pozytywnych przemian w polskiej spółdzielni.

P. Barbara Kuźmicka-Rogala, starosta powiatu mrągowskiego: Zgadzam się całkowicie z Panem Dyrektorem i życzę sukcesów oraz dalszego rozwoju Mlekpolu.