Krowy w dobrym nastroju, czyli jak poprawa dobrostanu może zwiększyć dochodowość gospodarstw

Dobry hodowca i producent mleka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zapewnienie zwierzętom optymalnych warunków życia to klucz do udanej hodowli. Poprawa dobrostanu zwierząt jest także podstawą wzrostu produkcji mleka oraz poprawia dochodowość gospodarstwa. Powody takiego stanu rzeczy mają zarówno naukowe, jak i praktyczne uzasadnienie.

Obecnie sektor produkcji rolnej i przetwórstwo rolno-spożywcze znajdują się pod coraz większą presją związaną z utrzymaniem zrównoważonej produkcji, zachowaniem troski o środowisko i dobrostan zwierząt. Jednak zadbanie o jak najlepsze warunki życia krów może przynieść szereg korzyści nie tylko w tym kontekście.

Po pierwsze, zdrowe i „szczęśliwe” krowy produkują więcej mleka. Badania naukowe wykazały, że stres i złe warunki bytowe mogą wpływać na obniżoną wydajność mleczną oraz są przyczyną wielu chorób. Krowy, które przebywają w komfortowych warunkach, są odpowiednio żywione i mają stały dostęp do świeżej wody, są spokojniejsze, bardziej „zrelaksowane” i zdolne do osiągania pełnego potencjału produkcyjnego. Poprawa dobrostanu krów, poprzez stworzenie optymalnych warunków bytowania i zapewnienie stałego nadzoru weterynaryjnego przekłada się na zwiększoną produkcję mleka i daje efekt w postaci zwiększonych dochodów.

Po drugie, zapewnienie krowom odpowiednich warunków życia oraz dbanie o dobry stan ich zdrowia sprawiają, że wysoka produkcyjność utrzymuje się przez wiele lat. Wydłużenie czasu, w którym produkują one mleko, może znacząco wpłynąć na wydajność życiową i zwiększyć dochodowość gospodarstwa. 

Po trzecie, warto wspomnieć o rosnącej świadomości konsumenckiej. Konsument coraz częściej przy wyborze produktów mleczarskich jest zainteresowany, czy powstawały one z mleka od krów odpowiednio traktowanych i przebywających w warunkach zapewniających im dobrostan. Kupujący coraz częściej poszukują mleka i produktów mlecznych pochodzących od zwierząt traktowanych z szacunkiem i troską. 

 Warto pamiętać, że dbanie o dobrostan krów to nie tylko nasz moralny obowiązek w stosunku do zwierząt, ale również wymierne korzyści finansowe i inwestycja w przyszłość gospodarstwa. Wymaga ono uwzględnienia różnych czynników, takich jak jakość żywienia, warunki bytowe, opieka weterynaryjna, odpowiednie zarządzanie stadem. Płynące z takiego podejścia do hodowli długoterminowe korzyści, w tym: wydłużenie żywotności krów, poprawa wydajności i wzrost dochodów przewyższają wartość nakładów finansowych i włożonego wysiłku. Jednak przy tworzeniu zasad dotyczących dobrostanu nie należy mylić zwierzęcia z człowiekiem, co niektórym się zdarza, ponieważ nie zawsze to, co jest dobre dla człowieka, jest dobre również dla zwierząt – mówi Kazimierz Czernewski, Dyrektor Wydziału Skupu SM Mlekpol.

Zadbanie o dobrostan krów to nie tylko kwestia etyki, ale także strategii biznesowej. A przecież zwiększenie dochodowości gospodarstwa jest celem każdego rolnika.