Rok 2023 w Mlekpolu – wywiad z Prezesem Zarządu Tadeuszem Mroczkowski

Jaki to był rok dla branży mleczarskiej w Polsce?

Pełen wyzwań. W 2023 roku mieliśmy do czynienia z dużą dynamiką w branży, spowodowaną głównie niekorzystną sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją i mniejszą stabilnością na rynkach eksportowych. Złożone interakcje tych czynników spowodowały obniżki cen w skupie, które z pewnością stanowiły wyzwanie dl2a wszystkich producentów. Do tego dochodziły m.in. naciski sieci handlowych tworzących presję na jak najniższe ceny produktów oraz spadek poziomu importu do Chin, będący skutkiem nie tylko wzrostu własnej produkcji mlecznej Państwa Środka, ale także trudną, popandemiczną sytuacją gospodarczą.

W Polsce obserwowaliśmy także nasilenie procesów konsolidacyjnych branży. Mniejsze podmioty miały i nadal mają problem z utrzymaniem rentowności biznesu z uwagi na rosnące koszty przetwórstwa, koszty pracownicze i dynamicznie zmieniające się trendy konsumenckie. Dodatkowo rolnicy zmagali się z suszą i mniejszą dostępnością pasz objętościowych. Obecnie jednak, co bardzo nas cieszy, obserwujemy pewną stabilizację. Ceny w skupie rosną, więc z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące.

Jak w tej złożonej sytuacji radził sobie Mlekpol?

Jako podmiot o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i rynkach światowych, z bogatym portfolio produktowym i dobrze prowadzoną polityką energetyczną, byliśmy w stanie na bieżąco dostosowywać się do aktualnych warunków. Już wiemy, że na koniec roku sprzedaż ilościowa produktów Mlekpolu będzie na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Rok 2023 jest też udany pod względem eksportu. Mamy zabezpieczone dostawy na bardzo odległe rynki, a Spółdzielnia cieszy się dobrą reputacją wśród zagranicznych odbiorców.

Obecnie prowadzimy produkcję w 14 wysoko wyspecjalizowanych zakładach rozmieszczonych w różnych częściach kraju, pod naszymi skrzydłami znajdują się takie marki, jak: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska, Mazurski Smak czy Rolmlecz, a produkty Mlekpolu są eksportowane do ponad 100 państw świata. Mamy w swoich strukturach ponad 8 tysięcy spółdzielców i przetwarzamy wyłącznie polskie mleko. W 2021 r. przekroczyliśmy 2 miliardy skupionego surowca, co jest historycznym wynikiem w branży. Pomimo zawirowań na rynku, kondycja firmy jest stabilna, nie rezygnujemy z podjętych inwestycji. Tylko w 2023 roku wydaliśmy na nie ok. 200 mln zł.

Z których osiągnięć Mlekpolu w 2023 roku jest Pan szczególnie dumny?

Przede wszystkim w struktury SM Mlekpol weszła Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO, która podniosła potencjał produkcyjny naszej firmy i wzbogaciła jej ofertę o kultowe lody Bambino. Uruchomiliśmy ponadto biogazownię przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie, za którą otrzymaliśmy tytuł „Ekoinwestora w Przemyśle Spożywczym 2023”. Jeśli jesteśmy już przy nagrodach, to warto wspomnieć, że rok ten obfitował w różne wyróżnienia i tytuły. Mam tu na myśli m.in. blisko 30 nagród dla produktów Mlekpolu, podium Podlaskiej Złotej Setki 2023 czy podium Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Znaleźliśmy się ponadto na liście 50 najlepszych pracodawców według tygodnika „Wprost”, a aż 5 marek Mlekpolu zostało ujętych w rankingu Top 200 Najlepszych Marek w Polsce magazynu „Forbes”. Jakie są plany rozwoju Spółdzielni Mleczarskiej

Mlekpol na rok 2024?

Do tej pory mocno skupialiśmy się na innowacjach produktowych i kontynuujemy działania w tym zakresie. Obecnie realizujemy dwa projekty dotyczące produkcji innowacyjnego mleka UHT oraz masła o ulepszonych cechach żywieniowych i wartościach prozdrowotnych (dodatek witaminy D3, K2, MFGM).

W 2024 nadal będziemy dążyć do optymalizacji procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Chcemy je udoskonalać, unowocześniać i maksymalnie zautomatyzować, także przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Pracujemy ponadto nad realizacją wszystkich filarów naszej strategii energetycznej. Troska o klimat to dla nas istotny element działania w ramach zrównoważonego rozwoju, dlatego kładziemy tak silny nacisk na ekologiczne opakowania i inwestycje ograniczające wpływ działalności Mlekpolu na środowisko naturalne.