Zakład Produkcji Wyrobów Sproszkowanych w Mrągowie w 2020 r. okiem Dyrektora

Wypowiedź mgr inż. Jerzego Michałka

Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie proszkowni, tak jak w każdym innym przedsiębiorstwie. Związane było to przede wszystkim z ograniczeniami handlowymi, zwłaszcza na początku pandemii oraz z absencjami pracowników związanymi z wprowadzonymi reżimami sanitarnymi. W zakładzie zgodnie z ogólnie przyjętą polityką SM Mlekpol wprowadzono wysokie standardy sanitarne, zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się Covid-19 – przyniosło to pozytywne rezultaty.

W 2020 roku w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich wytworzono produkty niemal we wszystkich kategoriach proszków pochodzenia mlecznego. Podstawowymi produktami były serwatka w proszku (w tym serwatka demineralizowana o różnym stopniu demineralizacji) i mleko odtłuszczone w proszku. Wyprodukowano również znaczne ilości produktów specjalistycznych, takich jak: koncentraty białek serwatkowych WPC 80 i 85 (w tym również WPC 80 i 85 instant), permeatu serwatkowego, mleka i serwatki natłuszczanej o zawartości tłuszczu 30, 40, 50 i 80%, koncentraty białek mleka (MPC) oraz mleko pełne i mleko pełne instant.

Łącznie w ZPWS w Mrągowie w 2020 roku wytworzono około 40 tys. ton proszku. Około 60% wielkości produkcji stanowiły proszki serwatkowe w różnej konfiguracji. Około 25% to proszki mleka odtłuszczonego i pełnego, w tym typu instant. Pozostałe 15% stanowiły wysoko specjalistyczne produkty, czyli białka serwatkowe i białka mleka oraz produkty natłuszczane.

Rok 2020 był rokiem intensywnych poszukiwań rynków zbytu, w szczególności dla produktów nowych, których dotychczas SM Mlekpol nie oferowała, takich jak białka serwatkowe i produkty natłuszczane. Udało się nawiązać współpracę z nowymi kontrahentami, specjalizującymi się w obrocie tego typu produktami. Ponadto rozpoczęliśmy współpracę z kontrahentami pod kątem produkcji w standardzie BABY FOOD. Głównymi rynkami zbytu dla Spółdzielni są kierunki afrykańskie i azjatyckie.

Moce przerobowe Zakładu były wykorzystane jeszcze w niepełnym stopniu, głównie ze względu na fakt, iż pierwsze półrocze było okresem, w którym prowadzono prace rozruchowe instalacji technologicznych. Obecnie wszystkie instalacje są uruchomione i gotowe do prowadzenia procesów produkcyjnych. Jesteśmy przygotowani, aby w miarę pojawiających się nowych zamówień handlowych wykorzystywać posiadane zdolności przetwórcze. Niemniej jednak zaznaczyć trzeba, że uruchomienie Zakładu umożliwiło w 2020 roku przerobienie całego mleka dostarczonego przez członków SM Mlekpol w obrębie naszej firmy, bez konieczności poszukiwania możliwości zagospodarowania surowca u zewnętrznych podmiotów.

Rozpoczęty kilka tygodni temu rok 2021 przyniesie ze sobą z pewnością znaczne zwiększenie wykorzystania naszych mocy przerobowych.