Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zawadzki o 2023 roku w Mlekpolu

Mijający rok był trudny i obfitował w ważne dla Spółdzielni wydarzenia. Z początkiem 2023 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie naszej Spółdzielni. Od 1 stycznia Prezesa Edmunda Borawskiego zastąpił na tym stanowisku Tadeusz Mroczkowski. Powołani zostali także nowi Wiceprezesi Zarządu: od 1 grudnia 2022 r. Pani Małgorzata Cebelińska i od 1 stycznia 2023 r. Pan Paweł Pasternak. Na swoim stanowisku pozostał Wiceprezes Zbigniew Groszyk. Ważnym w tym obszarze z punktu widzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej było kontynuowanie bardzo dobrej współpracy pomiędzy organami Spółdzielni: Zarządem i Radą Nadzorczą, tak aby zmiany przebiegały płynnie. Myślę, że to nam się w 100% udało. Ważnym i doniosłym wydarzeniem w tym roku były również uroczystości związane z obchodami 40-lecia powstania naszej Spółdzielni.

Jako rolnik i producent mleka muszę przyznać, że nie był to łatwy rok. Na wiosnę wielu producentówwq dotknęła susza. Od początku roku ceny wyrobówwq mleczarskich spadały na rynku krajowymwq i na świecie, co wpłynęło na spadek ceny za mleko dla producentów. Dodatkowo wzrastały koszty niektórych środków do produkcji, co zmniejszyło dochody gospodarstw naszych dostawców. Jednak w ostatnich dwóch miesiącach sytuacja na rynku zaczęła się stabilizować, a ceny za mleko rosną i mam nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas, czego sobie i wszystkim członkom naszej Spółdzielni życzę w nowym 2024 roku.