Statuetka Kryształowa Krowa – historia

Historia statuetki „Kryształowa Krowa” sięga 2014 r., kiedy z inicjatywy Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni nagrodzono czterech dostawców, którzy w poprzednim roku dostarczyli do Mlekpolu pierwszy milion litrów mleka.

Pierwsze wyróżnienia zostały wręczone podczas corocznego „Letniego pikniku z Mlekpolem”. Prekursorem nagrody „Kryształowej Krowy” był ranking 10 przodujących i innowacyjnych gospodarstw dostawców Mlekpolu, którzy sprzedawali największe ilości mleka w roku kwotowym. Corocznie przedstawicielom dziesięciu gospodarstw rodzinnych i dziesięciu gospodarstw wielkotowarowych wręczano dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem inicjatywy stworzenia niepowtarzalnej nagrody „Kryształowej Krowy” było uhonorowanie pracy rolników, którzy szczególnie zaangażowali się w rozwój hodowli i produkcji mleka wysokiej jakości – tym samym budując potęgę Mlekpolu. Wyróżnienie to jest nie tylko nagrodą za największe ilości produkowanego w gospodarstwie mleka, ale również pokazuje wzorcowe gospodarstwa, gdzie stosowane są najnowsze technologie w zakresie hodowli zwierząt, nowoczesne systemy obsługi i zarządzania stadem. Dlatego też nagrodzeni rolnicy stają się wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia spółdzielców.

Od 2015 r. wręczenie statuetek odbywa się podczas uroczystego Zebrania Przedstawicieli SM Mlekpol. Sprzyjające warunki stwarzane przez Spółdzielnię oraz nieustanna ciężka praca i nakłady finansowe ponoszone przez członków na rozwój gospodarstw, owocują zwiększaniem ilości produkowanego mleka. W tych warunkach rośnie również ilość „milionerów”. Za 2014 r. statuetkę otrzymało 11 dostawców. Za 2015 r. uhonorowano 8 dostawców, za 2016 r. – 9, a w następnych latach kolejno – 17 oraz 15 rolników. W 2019 r. w gronie nagrodzonych znalazła się rekordowa liczba aż 36 członków Spółdzielni. W 2020 roku do wyróżnionych dołączyło 16 dostawców.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Ze względu na warunki epidemiczne panujące w całym kraju uroczystości uhonorowania naszych „milionerów” zostały przesunięte. Odbywają się sukcesywnie, w podziale na mniejsze grupy, zaraz po obradach Rady Nadzorczej.