Zrównoważony rozwój, innowacje i troska o pracowników

Sektor mleczarski jest pełen wyzwań i nieustannie podlega dynamicznym zmianom. Jednak SM Mlekpol, znana z długoletniej tradycji i nowatorskiego podejścia do wytwarzania żywności, staje na wysokości zadania. Dziś rozmawiamy z Piotrem Dzięgielewskim, Dyrektorem Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Grajewie, który opowiada o najnowszych inwestycjach, produktach, a także podejściu firmy do zrównoważonego rozwoju i trosce o pracowników. Dowiemy się ponadto, co czyni z Mlekpolu jednego z najlepszych pracodawców w Polsce.

Porozmawiajmy najpierw o rozwoju zakładu. Jakie inwestycje są obecnie prowadzone w głównym zakładzie produkcyjnym SM Mlekpol?

Piotr Dzięgielewski: Od lat realizujemy wiele inwestycji, mających na celu zwiększenie efektywności grajewskiego zakładu. Modernizujemy Dział Aparatowni, a także inwestujemy w nowe zestawy do obórki mleka surowego i śmietanki. Ponadto modernizację przechodzi Dział UHT: montowane są tam nowe linie do produkcji mleka UHT oraz udoskonalany jest proces paletyzacji.

Warto wspomnieć także o nowej biogazowni przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie, która dowodzi zaangażowania Spółdzielni w kwestie ekologiczne. Dodatkowo – w Wydziale Konfekcjonowania Sera planujemy wprowadzić nowy system paletyzacji, a w Masłowni zwiększyć wydajność dzięki nowej masielnicy, zamontować maszynę do produkcji masła w kostce, instalację do masła klarowanego oraz nową pakowaczkę.

A jakie produkty są wytwarzane w zakładzie w Grajewie?

Nasz zakład specjalizuje się w produkcji różnorodnych produktów mlecznych. Wytwarzamy mleko UHT oraz śmietankę UHT, masło i miksy tłuszczowe, mleko w proszku odtłuszczone, pełne i maślankę w proszku. Ponadto, produkujemy serki wiejskie i grani, a także różne rodzaje twarogów: chudy, półtłusty i tłusty. Nasz Wydział Konfekcjonowania Sera również działa na pełnych obrotach.

Zakład ma duże możliwości przetwórcze. Czy w najbliższej przyszłości planowane są ich zwiększenia?

Tak, oddział w Grajewie to jeden z kluczowych zakładów produkcyjnych Spółdzielni, więc nadal chcemy go rozwijać. Mlekpol zawsze dąży do zwiększania zdolności przetwórczych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty mleczne swoich marek. Dzięki konsekwentnym inwestycjom i modernizacjom zakładu w Grajewie – jesteśmy pewni, że jego wydajność znacząco się zwiększy. To z kolei umożliwi dostarczanie na rynek jeszcze większej ilości wysokiej jakości produktów, zaspokajających potrzeby klientów i konsumentów.

Bardzo ważne jest również dbanie o kwestie ekologiczne. W jaki sposób Mlekpol realizuje ideę zrównoważonego rozwoju i troszczy się o środowisko?

Podejmujemy szereg działań, aby realizować ideę zrównoważonego rozwoju i troszczyć się o środowisko. Jednym z kluczowych kroków jest uruchomienie wspomnianej biogazowni, która organiczne odpady mleczarskie przetwarza na biogaz. Ten może być wykorzystany jako źródło ciepła i energii, co redukuje zużycie konwencjonalnych paliw kopalnych, zmniejszając tym samym emisję gazów cieplarnianych.

Podejmujemy również wysiłki w zakresie segregacji i recyklingu odpadów, wprowadzamy nowe materiały opakowaniowe (jak kartony wyrobów UHT z przytwierdzonymi korkami). Dążymy też do minimalizacji ilości odpadów poprzez bardziej efektywne procesy produkcyjne i wykorzystywanie surowców.

Zwróćmy teraz uwagę na aspekt społeczny. Mlekpol został uznany za jednego z najlepszych pracodawców według tygodnika „Wprost”. Jakie działania podejmuje Spółdzielnia w zakresie dbania o swoich pracowników i dlaczego warto pracować np. w grajewskim zakładzie Spółdzielni?

Jednym z kluczowych czynników, które wyróżniają Mlekpol jako pracodawcę o wyjątkowej reputacji, jest stabilność zatrudnienia. Nawet w obliczu niekorzystnych zjawisk, takich jak pandemia, wojna na Ukrainie czy wzrost inflacji, nie redukujemy etatów, a wręcz przeciwnie – wciąż poszukujemy nowych pracowników.

Spółdzielnia stawia na ludzi i ich rozwój, bo wie, że dobra kadra to podstawa sukcesu. Zapewniamy naszym pracownikom liczne szkolenia, umożliwiając im poszerzanie kompetencji, a także zwracamy uwagę na prawidłową komunikację w zespołach. Warto wspomnieć również, że pracownicy Mlekpolu i członkowie ich rodzin liczyć mogą na szereg benefitów z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mlekpol intensywnie angażuje się w działalność charytatywną i wspiera lokalną społeczność. Z których inicjatyw jest Pan szczególnie dumny?

Mlekpol odgrywa ważną rolę w życiu mieszkańców Grajewa i okolic, nie tylko ze względu na to, że tworzy tak wiele miejsc pracy, ale także poprzez swoje wsparcie sponsorskie i zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Regularnie uczestniczymy w imprezach kulturalnych, charytatywnych czy sportowych, a także festynach i dożynkach w Grajewie i pobliskich miejscowościach, między innymi przekazując produkty mleczarskie na cele degustacyjne. Wspieramy ponadto dostawców, którzy z przyczyn losowych, np. chorób dzieci, potrzebują pomocy finansowej. Szczególnie dumny jestem także z dotowania imprez i drużyn sportowych, przede wszystkim wyścigu Milko Mazury MTB czy „Wissy” – klubu piłkarskiego z mojego rodzinnego Szczuczyna.