ZPM w Radomiu uczestniczy w projekcie „Mój zawód – moja przyszłość”

SM Mlekpol O/ZPM w Radomiu jest jedną z wielu miejscowych 21firm, które od 2019 roku uczestniczą w projekcie „Mój zawód – moja przyszłość” i zaoferować może doskonałą ścieżkę kariery zawodowej. Wspomniany program realizowany jest we współpracy z pracownikami Radomskiej Strefy Gospodarczej wraz z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Skierowany jest do uczniów klas maturalnych oraz ósmoklasistów, a jego głównym zadaniem jest zaprezentowanie atutów Radomia jako idealnego miejsca do życia, także pod względem zawodowym. Dobór odpowiedniej bazy edukacyjnej to klucz do rozwoju w pracy. Zdobyta wiedza teoretyczna, połączona z praktycznymi umiejętnościami w rzeczywistych warunkach pracy, daje wiele możliwości samym zainteresowanym, jak również rozwijającym się przedsiębiorcom, którzy mogą zatrudniać przygotowane w tym systemie kadry. Jest to szczególnie ważne w mleczarstwie, gdyż nie funkcjonują już zasłużone niegdyś technika mleczarskie, które przygotowywałyby chętnych do zawodu mleczarza.

W związku z tym, pod koniec grudnia 2022 roku, Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu – wspólnie z Radomskim Klastrem Metalowym – zorganizowało spotkanie dotyczące promocji kształcenia. Było ono formą docenienia pełnego zaangażowania udziału radomskiego ZPM w projekcie. Pisemne podziękowania za budowanie wizerunku Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w trakcie spotkań z uczniami z rąk Wiceprezydent Radomia Katarzyny Kalinowskiej otrzymały pracujące w tutejszym zakładzie mleczarskim Joanna Gruda oraz Małgorzata Iżmańska.

W roku 2023 planowana jest kontynuacja programu i dalszy udział w stacjonarnych spotkaniach z uczniami, jak również następne wizyty w zakładzie produkcyjnym Mlekpolu, które zaowocują pozyskiwaniem dobrych specjalistów na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie – dalszym rozwojem i unowocześnianiem produkcji.