Współpraca PFHBiPM i SM Mlekpol

Ponad rok temu, w czerwcu 2021 roku w Parzniewie, podpisana została karta współpracy pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie. 

Jej celem jest wspieranie działalności polskich hodowców i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego. Współpraca ta jest realizowana przede wszystkim poprzez publikacje materiałów o charakterze merytorycznym oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, mających na celu transfer wiedzy do hodowców bydła mlecznego i producentów mleka. 

11 października bieżącego roku w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej SM Mlekpol w Mrągowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu organizacji. Z ra-mienia PFHBiPM udział w nim wzięli Prezydenci: Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, a także Dyrektorzy: Stanisław Kautz, Ewa Kłębukoska i Agnieszka Nowosielska. SM Mlekpol reprezentowali natomiast Prezes Zarządu Edmund Borawski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zawadzki, Prezes Zarządu IIPM prof. dr hab. Andrzej Babuchowski oraz Marcin Piwowarczyk – Dyrektor ZPM w Mrągowie i Dyrektor Finansowy Spółdzielni Paweł Pasternak. 

Podczas spotkania gospodarze oprowadzili uczestników po Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, który pod względem ilości przerabianego mleka jest drugim (po ZPM Grajewo) największym zakładem Mlekpolu. W Mrągowie znajduje się między innymi największa w Polsce linia serowarska, zaś w 2020 roku do użytku oddany został drugi zakład – nowoczesna proszkownia, w której dziennie przetwarza się 3 mln litrów mleka lub serwatki. W trosce o coraz wyższą jakość wyrobów i dostosowywanie ich do rosnących oczekiwań konsumentów w lutym 2010 roku SM Mlekpol utworzyła Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pierwszą tego typu placówkę w przemyśle spożywczym w Polsce, z której działalnością uczestnicy spotkania również mogli się zapoznać. 

Głównym celem obrad przedstawicieli Federacji i Mlekpolu było stworzenie warunków dla dalszej, efektywnej współpracy, która obu stronom przyniesie wymierne korzyści. Zarówno Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, jak i Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski byli zgodni, że w sektorze produkcji mlecznej obecnie następują istotne przemiany technologiczne, gospodarcze i społeczne, które skłaniają obie firmy do poszukiwania nowych rozwiązań, jakie zaoferować można hodowcom bydła czy producentom mleka. Nasze cele są wspólne i możemy je realizować razem, dlatego podczas obrad udało się wypracować ustalenia stanowiące dobry prognostyk na przyszłość. 

Spotkanie było okazją do poznania działalności jednego z największych w Polsce zakładów przetwórstwa mleka, ale przede wszystkim do merytorycznej dyskusji o rynku mleka w Polsce i na świecie. Zakończyło się ono powołaniem zespołu ds. rozwoju bazy surowcowej i przydatności tegoż rozwoju w produkcji żywności wysokiej jakości oraz żywności funkcjonalnej. 

tekst: Agnieszka Nowosielska PFHBiPM