O Zakładzie w Suwałkach opowiada jego Dyrektor

Wywiad z Panem Krzysztofem Ostrowskim

Zakład w Suwałkach dołączył do SM Mlekpol stosunkowo niedawno – w 2016 r. Jak wyglądał proces konsolidacji? Jakie były początki funkcjonowania SM Mlekpol w Suwałkach?

Historia Spółdzielni Mleczarskiej w Suwałkach sięga czasów przedwojennych, kiedy w 1925 roku na Suwalszczyźnie, w miejscowościach Raczki i Szypliszki pojawiły się pierwsze mleczarnie. Nasz zakład stał się ich naturalnym kontynuatorem i spadkobiercą. Pierwsza siedziba zakładu znajdowała się przy ul. Młynarskiej 1, natomiast w 1988 r. został on przeniesiony do nowo wybudowanego zakładu przy ul. Wojska Polskiego 110 c. W 2015 r. rozpoczęto rozmowy konsolidacyjne z innymi spółdzielniami, efektem czego było doprowadzenie do połączenia Spół- dzielni Mleczarskiej Sudowia w Suwałkach z SM Mlekpol w Grajewie w dniu 1 czerwca 2016 r. Od tego momentu rozpoczął się intensywny okres rozwoju zakładu, zarówno pod względem infrastruktury, produkcji, jak również ilości skupowanego surowca. Wystarczy przytoczyć dane – w momencie połączenia zakład przerabiał ok. 170 tys. litrów mleka na dobę, natomiast obecnie jest to ok. 400 tys. litrów.

Jakie największe zmiany zaszły w ZPM w Suwałkach w ciągu tych sześciu lat? Z czego jest Pan najbardziej dumny?

Od momentu połączenia rozpoczął się proces stabilizacji i ukierunkowywania produkcji oraz niezbędnych inwestycji. W celu zapewnienia rzetelnej i obiektywnej oceny skupywanego mleka laboratorium wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia, natomiast w transporcie wdrożono autocysterny, służące do prawidłowego odbioru. Dokonano modernizacji odbieralni oraz aparatowni za- kładu, poprzez wymianę parku maszynowego na bardziej nowoczesne i wydajne urządzenia do obróbki mleka, ser- watki i śmietanki. Dodatkowo usprawniono proces dojrzewania i pakowania serów. Dokonano też niezbędnych inwestycji w kotłowni oraz w maszynowni zakładu. Równocześnie uporządkowano teren wokół i wewnątrz zakładu: powstały nowe parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, ogrodzenia.

Największą satysfakcję sprawia fakt, iż decyzja podjęta wspólnie z Radą Nadzorczą i Zebraniem Przedstawicieli SM Sudowia w 2016 r. okazała się ze wszech miar trafiona. Świadczą o tym przytoczone fakty, jak również opinie dostawców mleka, którzy mają zapewnioną stabilną cenę i bieżącą wypłatę za sprzedany surowiec oraz pracowników, którzy pracują w zakładzie o bardzo dużych możliwościach rozwoju.

Jakie inwestycje obecnie realizowane są w zakładzie? Jakie są najpilniejsze potrzeby zakładu?

Nasz zakład jest na bieżąco modernizowany i wyposażany w najnowocześniejsze urządzenia – zwiększające moce produkcyjne. Niedawno przeprowadziliśmy remont hali z przeznaczeniem do produkcji serka śmietankowego. W najbliższym czasie planowane jest również wdrożenie kogeneracji, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej z gazu. Inwestycja ta jest dowodem, iż nie tylko powiększa- my moce produkcyjne, ale również dbamy o środowisko.

Ile osób jest obecnie zatrudnionych w zakładzie? Ile litrów mleka rocznie jest przetwarzane w produkty nabiałowe?

Aktualnie w OZPM Suwałki zatrudnionych jest ponad 127 pracowników, zaś przerób mleka wynosi ok. 160 000 000 litrów w ciągu roku.

Z jakich produktów słynie zakład w Suwałkach?

Dominującą dziedziną produkcji w naszym zakładzie są wyśmienite sery typu holenderskiego – w tym sery typu gouda czy cagliata. Wytwarzamy również półprodukty w postaci śmietanki pasteryzowanej oraz koncentrat serwatki.

Czy mieszkańcy regionu utożsamiają się z zakładem? Jaki wpływ ma Mlekpol na lokalną społeczność? Czy Spółdzielnia wspiera lokalne inicjatywy społeczne?

Produkty wytwarzane zarówno w naszym zakładzie, jak i w całej Spółdzielni cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i renomą na rynku lokalnym. Spółdzielnia aktywnie wspiera klub siatkarski MKS Ślepsk Malow Suwałki, występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej – Polskiej Lidze Siatkówki. Klub jest wizytówką na mapie sportowej Suwałk, ale również całego regionu północno-wschodniej Polski.