Krótkie podsumowanie Zebrań Rejonowych

W dniach 18–29 kwietnia w naszej Spółdzielni odbyły się Zebrania Rejonowe, które:

  • były okazją do przedstawienia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu SM Mlekpol;
  • umożliwiły również zaprezentowanie kierunków działalności Spółdzielni w 2022 r.;
  • pozwoliły na omówienie organizacji Zebrania Przedstawicieli i projektów oraz uchwał podejmowanych podczas tego spotkania;
  • były platformą do dyskusji o działalności Spółdzielni i zgłaszania wniosków do organów SM Mlekpol przez Dostawców.

Tegoroczne Zebrania miały jednak szczególny charakter. Dobiegła bowiem końca czteroletnia kadencja Delegatów oraz Członków Rady Nadzorczej, dlatego podczas poszczególnych posiedzeń zostało wybranych nowych 55 Delegatów, spośród których 28 czerwca, podczas Zebrania Przedstawicieli, wybrana została nowa Rada Nadzorcza.

Łącznie w Zebraniach Rejonowych uczestniczyło 2260 Członków Spółdzielni, czyli blisko 25 proc. osób uprawnionych. To zdecydowanie większa frekwencja niż w latach ubiegłych, dlatego chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację spotkań oraz za aktywność w trakcie obrad.

Jednym z ważnych tematów poruszonych podczas Zebrań Rejonowych były nowe umowy kontraktacyjne, które zostały dostosowane do aktualnych przepisów prawnych. Zmiany zaproponowane w umowach przez naszą Spółdzielnię zostały nie tylko pozytyw- nie zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą SM Mlekpol, ale uzyskały także akceptację prawników, wyspecjalizowanych w prawie spółdzielczym. Spo- tkania Rejonowe umożliwiły wymianę informacji oraz wyjaśnienie wątpliwości. Miło nam poinformować, że nowe umowy kontraktacyjne podpisali już wszyscy Dostawcy SM Mlekpol.

Kazimierz Czernewski
Dyrektor Wydziału Skupu