Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie we współpracy z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży

Biorąc pod uwagę, potrzebę powiązania kształcenia z rynkiem pracy oraz zwiększenia wpływu pracodawców na kształcenie poprzez ich udział w kształceniu praktycznym, zapraszamy członków rodzin pracowników oraz członków rodzin producentów mleka na dualne 7 semestralne studia inżynierskie – na kierunku Towaroznawstwo, specjalność Towaroznawstwo produktów mleczarskich i przetwórstwo mleka.

Studia odbywają się w systemie dualnym:

  • student odbywa cześć praktyczną w jednym z wybranych przez siebie zakładów produkcyjnych spółdzielni Mlekpol w Grajewie, Kolnie lub Zambrowie, w wymiarze 40 godz. tygodniowo, otrzymując wynagrodzenie,
  • zajęcia teoretyczne i laboratoryjne realizowane są w WSA w Łomży i dwa razy w miesiącu podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Spółdzielnia mleczarska umożliwi odbywanie kształcenia praktycznego na podstawie umowy, zapewniając minimalne wynagrodzenie w gospodarce krajowej.

Spółdzielnia przewiduje zatrudnianie absolwentów po ukończeniu studiów w jednym z zakładów produkcyjnych Spółdzielni.

Uczelnia zapewnia:

Studentom Uczelni posiadającym dochód na osobę w rodzinie poniżej 1050 zł miesięcznie przysługuje stypendium socjalne, które obecnie wynosi 1200 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy. Studenci otrzymują również stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce od 3000 do 8000 rocznie.

Czesne za studia wynosi 550,00 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy.

Rekrutacja trwa do 31 października 2021, pierwsze zajęcia odbędą się w listopadzie 2021.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Wyższa Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, 18-400 Łomża
Tel. Kontaktowy 86 216 94 97
mail: rekrutacja@wsa.edu.pl
Rejestracja na studia pod adresem:
https://wsa.edu.pl/instrukcja-rekrutacji-online