Komunikat 

Zarząd SM „MLEKPOL” w Grajewie informuje Szanownych Członków, że od 01.05.2022 roku wchodzi w życie Dyrektywa Unijna 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Dyrektywa ustala relacje między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz wprowadza konieczność zmian w dotychczasowych umowach kontraktacyjnych.

Nowy wzór umowy został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na ostatnim posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 roku. Zarząd zwróci się do wszystkich członków z prośbą o jej podpisanie.

Nowa umowa zawiera zmiany zgodne z oczekiwaniami Dostawców, szczególnie:

  1. dodatkowa dopłata 0,07 zł do każdego litra mleka za zawarcie nowej umowy powiększającą cenę bazową (zamiast 0,02 zł jak dotychczas) od 01.05.2022r,
  2. możliwość komunikacji elektronicznej między Spółdzielnią, a Dostawcą( e-mail),
  3. każdorazowa zmiana cennika będzie przesyłana e-mailowo Dostawcy, który będzie się mógł również e-mailowo do niej ustosunkować,
  4. skrócenie okresu wypowiedzenia umowy (wciąż wyniesie on 3 miesiące, ale bez konieczności czekania na koniec roku),
  5. trzykrotne obniżenie kary umownej za zerwanie umowy kontraktacyjnej,
  6. usunięcie od 01.07.2022 r obowiązku używania wyłącznie pasz bez GMO bez obniżenia z tego tytułu ceny bazowej.

Sławomir Przytuła
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Borawski
Prezes Zarządu SM Mlekpol