SM Mlekpol wobec wojny w Ukrainie

Wojna w Ukrainie stała się olbrzymim wyzwaniem dla całego narodu ukraińskiego, który dzielnie walczy z agresorem.

Zamach na niepodległość naszych wschodnich sąsiadów wpłynął także na życie Polaków, którzy od początku bar- dzo mocno zaangażowali się w niesienie pomocy, każ- dego dnia udzielając schronienia obywatelom Ukrainy, zapewniając im nie tylko nocleg, ale wielokrotnie dostar- czając wszelką niezbędną pomoc materialną, rzeczową czy zdrowotną.

W tym kierunku działa również nasza Spółdzielnia – pracownicy, rolnicy i partnerzy, od początku wojny razem wspieramy Ukrainę i każdego dnia włączamy się w pomoc humanitarną.

Bardzo ważną inicjatywą zaaprobowaną na marcowej Radzie Nadzorczej przez naszych dostawców jest wsparcie finansowe dla mieszkańców Ukrainy, uciekających przed wojną. Każdy z członków Spółdzielni przekaże kwotę w wysokości 30zł. Tym samym łącznie Spółdzielcy przeznaczą na rzecz pomocy ok. 250 tys. zł. Środki te zostaną przekazane instytucji charytatywnej Caritas, która intensywnie angażuje się w pomoc humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów i zagospodaruje tę kwotę, zaspokajając najpilniejsze potrzeby.

Jako lider branży mleczarskiej tworzymy również dodatkowe miejsca pracy dla Ukrainek i Ukraińców. Stale współpracujemy z instytucjami charytatywnymi, angażując się w pomoc razem z Caritasem Archidiecezji Ełckiej, Bankami Żywności w Piszu i Olsztynie, Stowarzyszeniem „Uśmiech Grajewa” oraz Fundacją Rodziny Czarneckich w Białymstoku. Ukraińcy, w tak ważnym dla swojego na- rodu momencie, potrzebują naszego wsparcia, jak nigdy wcześniej.

250 tys. zł łączna kwota przeznaczona przez Spółdzielców na pomoc Ukrainie

Dostawcom oraz pracownikom SM Mlekpol dziękujemy za jednoczenie się w tym trudnym czasie, a także ogromne zaangażowanie w niesienie pomocy i podejmowany codzienny trud, aby uciekający z Ukrainy otrzymali w Polsce jak najlepsze warunki do życia. Zachęcamy do dalszych inicjatyw i angażowanie się w czynienie dobra.

Zarząd i Rada Nadzorcza SM Mlekpol