Podziękowanie dla Rady Nadzorczej (kadencja 2018–2022)

Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dotychczasowym Członkom Rady Nadzorczej za ich intensywną pracę na rzecz rozwoju SM Mlekpol. Dziękujemy za codzienne zaangażowanie, owocną współpracę, otwartość i inicjatywę w działaniu. Ostatnie cztery lata to okres wielu wyzwań, przed którymi stanęła nasza Spółdzielnia. Mimo przeciwności wciąż kroczyliśmy drogą intensywnego rozwoju, który nie byłby możliwy bez Waszej nieocenionej pomocy. Dzięki pracy wykonanej przez dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej mogliśmy z podniesioną głową mierzyć się z trudnościami i walczyć o zabezpieczenie interesów producentów, pracowników i całej Spółdzielni. Rada Nadzorcza, działając w imieniu Dostawców SM Mlekpol, wielokrotnie stawała przed ważnymi wyzwania- mi, związanymi ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą na świecie. Epidemia COVID-19, zerwanie łańcuchów do- staw, rosnące ceny produkcji i zakupu surowców wymagały podejmowania odważnych, lecz odpowiedzialnych decyzji. W działaniach Rady Nadzorczej nie zabrakło determinacji również w obliczu wybuchu wojny w Ukrainie.

Z inicjatywy Dostawców naszej Spółdzielni Rada Nadzorcza zatwierdziła przekazanie środków finansowych organizacjom charytatywnym, zajmującym się pomocą uchodźcom. Szybkie i skuteczne reagowanie na zmieniającą się sytuacją rynkową, społeczną i gospodarczą to główny wyróżnik postawy Członków Rady Nadzorczej kadencji 2018–2022.

Podziękowania kierujemy również w stronę Pana Jana Zawadzkiego oraz Pana Sławomira Przytuły, którzy w minionej kadencji pełnili funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie gratulujemy nowym Przedstawicielom, którzy przez najbliższe cztery lata będą Członkami Rady Nadzorczej. Jako Zarząd Spółdzielni gorąco wierzymy, że przy- niosą one kontynuację rozwoju SM Mlekpol, niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych, dotyczących zawirowań gospodarczych w Polsce i na świecie.