O wieloletniej współpracy z SM Mlekpol i jej wpływie na rozwój regionu

opowiada Pan Marek Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Panie Marszałku, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie, z zakładami działającymi także w Mrągowie, otrzymała w listopadzie Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP „Narodowy Sukces”. Inicjatywa zgłoszenia Spółdzielni do tej nagrody wyszła od Pana. Skąd taka decyzja?

Mlekpol to doskonały przykład przedsiębiorstwa, które rozpoczynało swoją działalność jako niewielki podmiot, a dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu, profesjonalnemu zarządzaniu i wytrwałości osiągnęło wielki sukces, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To duma naszego regionu i kraju, tym bardziej, że firma sukcesywnie się rozwija i wydatnie wpływa na rodzimą gospodarkę. Warto zwrócić uwagę, że przetwórstwo mleka dotyczy nie tylko zakładów produkcyjnych, ale również wpływa na inne aspekty życia gospodarczego – rozwój rolnictwa, logistyki, transportu i infrastruktury. Produkty oferowane przez Mlekpol są dostępne na całym świecie, promując pozytywny wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Mlekpol wpisuje się w definicję „Narodowego Sukcesu”. Dlatego zgłoszenie Spółdzielni do grona nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP przyniosło mi wiele satysfakcji, potraktowałem to jako podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Mlekpol funkcjonuje na polskim i zagranicznym rynku już ponad 40 lat. Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie Spółdzielnia stała się jednym z kluczowych podmiotów gospodarczych w naszym kraju. Które elementy szczególnie zyskały uznanie w oczach klientów i oceniających firmę gremiów?

W ciągu czterech dekad działalności firmy w naszym kraju doszło m.in. do zmian ustrojowych, które miały duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki. W czasie przemian wiele polskich przedsiębiorstw stanęło przed wyzwaniem dostosowania własnej produkcji do nowych warunków rynkowych. Mlekpol potraktował zmiany jako wyzwanie, jako szansę na dalszy rozwój i ekspansję sprzedaży produktów, również poza granice naszego kraju. Przystosowanie się do nowej rzeczywistości nie byłoby możliwe bez doskonałego zarządzania produkcją oraz wykwalifikowanym personelem. To zdecydowało o sukcesie w Polsce i poza granicami kraju, co przynosi uznanie, nagrody i wyróżnienia.

W jaki sposób obecność Spółdzielni wpływa na życie województwa warmińsko-mazurskiego?

Trudno obecnie wyobrazić sobie nasz region bez obecności zakład.w Mlekpolu. Dwa z nich znajdują się w Mrągowie – zakład macierzysty oraz uruchomiony kilka lat temu Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich, czyli popularna proszkownia. Podstawową korzyścią są oczywiście miejsca pracy, które oferuje Spółdzielnia. Dotyczy to nie tylko pracownik.w zatrudnionych w obu zakładach, ale również świadczących usługi transportowe, logistyczne czy ochroniarskie. Tak znaczny rozwój zakład.w w Mrągowie to również doskonała promocja regionu – potencjalni inwestorzy otrzymują dowód, że jest to miejsce doskonałe do prowadzenia biznesu, dlatego coraz częściej zwracają się w stronę naszego województwa. Wspólnie z Mlekpolem inicjujemy i realizujemy wiele wydarzeń lokalnych, rodzinnych i sportowych, które pozwalają jednoczyć i integrować tutejszą społeczność. To również istotne czynniki z punktu widzenia obecności Spółdzielni w naszym województwie.

Jednak „narodowy sukces” SM Mlekpol nie byłby możliwy bez owocnej współpracy. Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski podkreśla, że inicjatywa i konsekwentne podążanie w jednym kierunku samorządu województwa i Spółdzielni sprawiają, że Warmia i Mazury to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Od wielu lat podkreślam, że podstawą owocnej współpracy jest umiejętność rozmowy i dochodzenia do konsensusu, nawet w sprawach, które na pierwszy rzut oka ciężko ze sobą pogodzić. W osobach Prezesa Edmunda Borawskiego i Dyrektora Marcina Piwowarczyka znalazłem partnerów, którzy wyznają podobną filozofię działania. To kolejny ważny argument dla potencjalnych inwestorów – jesteśmy otwarci na wartościowe pomysły i z przyjemnością się angażujemy w rozwój inicjatyw, wpływających również na rozwój naszego regionu.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to bardzo ważne wyróżnienie zarówno dla SM Mlekpol, jak i województwa warmińsko-mazurskiego. W jaki sposób wpłynie ona na dalszą współpracę?

Nagroda to oczywiście wyróżnienie i duma. „Narodowy Sukces” jest jednak również dużym zobowiązaniem, aby nieustannie iść drogą współpracy Spółdzielni i województwa warmińsko-mazurskiego. Wciąż poszukujemy kolejnych obszar.w, które mogą zwiększać nasze możliwości w zakresie rozwoju, a otrzymana nagroda stanowi dodatkową, niezwykle ważną motywację.

Jakie to mogą być obszary?

Nagroda Prezydenta RP była ukoronowaniem naszej dotychczasowej współpracy, natomiast relacje Mlekpolu z samorządem województwa obejmowały nie tylko sprawy gospodarcze. Bardzo sobie cenimy współpracę w dziedzinie ekologii. Doceniamy, że zakład w Mrągowie odszedł od spalania węgla do produkcji pary technologicznej, doceniamy wszelkie proekologiczne działania. Będziemy także wspierać członków Spółdzielni, rolników, producentów mleka w inwestowaniu w biogazownie, które istotnie zmniejszają emisje gaz.w cieplarnianych w naszym regionie. Uważam, że w przyszłości warto by podjąć działania w kierunku bliższej integracji Warmii i Mazur z Podlasiem. Mlekpol jest dla nas przykładem możliwości funkcjonowania w obu województwach, ważnych z punktu widzenia polskiego rolnictwa. Warto rozwijać współpracę sejmików wojewódzkich, a szczególnie działających w nich komisji rolnictwa. Mam okazje spotykać się z przedstawicielami Mlekpolu podczas różnych uroczystości i doceniam, że Mlekpol angażuje się w życie społeczne naszego województwa. Wierzę, że będziemy kontynuować takie działania dla wspólnego dobra.