Wspomnienie – Eugeniusz Paszkowski

6 grudnia 2021 pożegnaliśmy Ś.P. Eugeniusza Paszkowskiego, jednego ze współzałożycieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie.

Było to dla nas tym bardziej przykre doświadczenie, że Pan Eugeniusz jeszcze w listopadzie obchodził swoje setne urodziny. Rada Nadzorcza, Zarząd, wszyscy Członkowie i Pracownicy Spółdzielni łączymy się z pogrążoną w smutku rodziną i składamy głębokie wyrazy współczucia i ubolewania z powodu tak ogromnej straty. Ta przykra chwila skłania do wspomnień o Panu Eugeniuszu i podsumowania jego działalności oraz osiągnięć.

Pan Eugeniusz Paszkowski urodził się 20 listopada 1921 roku w Rajgrodzie w powiecie grajewskim. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie hodowlą bydła, a po ukończeniu szkoły przejął po ojcu gospodarstwo rodzinne w Rajgrodzie – Kolonia Lewa. Od początku głównym celem Pana Eugeniusza było stworzenie gospodarstwa specjalizującego się w hodowli bydła i produkcji mleka, a produkcja roślinna była dodatkiem w całości przeznaczanym na zaspokojenie potrzeb hodowanych zwierząt.

Rodzina Państwa Paszkowskich ze wsią związana jest od wielu pokoleń. Ojciec Pana Eugeniusza był członkiem PSL, burmistrzem miasta Rajgród, zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego i był założycielem mleczarni w Rajgrodzie w 1927 roku. W 1945 roku w domu Państwa Paszkowskich powstało pierwsze koło zrzeszające członków PSL w gminie Rajgród.

Pan Eugeniusz Paszkowski był założycielem i pierwszym prezesem Międzykółkowej Bazy Rolniczej w Rajgrodzie. grudniu 1945 roku uczestniczył w I Zjeździe Młodzieży Polskiej w Warszawie. Ważnym aspektem życia Pana Eugeniusza Paszkowskiego była praca społeczna na rzecz wspólnoty wiejskiej i rozwoju spółdzielczości. Jest on jednym ze współzałożycieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grajewie w 1980 roku. Od powstania OSM Mlekpol w Grajewie, aktywnie pracował przez 3 kadencje w Radzie Nadzorczej, tworząc podwaliny pod dzisiejszy kształt Mlekpolu. Aktywnie działał w Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. Dwie kadencje zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego. Pan Eugeniusz od zawsze angażował się w działalność społeczną na wsi i działał na rzecz instytucji współpracujących z rolnictwem. Za swoją społeczną działalność w 2014 roku uhonorowany został Medalem Wincentego Witosa, najwyższym odznaczeniem PSL. Pan Eugeniusz swoją pasję społecznika i miłość do produkcji mleka przekazał dzieciom. Dziś jego syn Krzysztof prowadzi i rozwija produkcję mleka w gospodarstwie odziedziczonym po ojcu, angażuje się w lokalnym samorządzie i od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej naszej Spółdzielni.

Uroczystość wręczenia Medalu Wincentego Witosa
Uroczystość wręczenia Medalu Wincentego Witosa – maj 2014 roku
Eugeniusz Paszkowski z synem Krzysztofem

Eugeniusz Paszkowski z synem Krzysztofem – maj 2014 roku

Panie Eugeniuszu, pamięć o Tobie pozostanie żywa w naszych sercach, myślach i modlitwie, a Twoje dokonania są wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.