O Zakładzie w Zambrowie opowiada jego Dyrektor

Wywiad z Panem Marcinem Radomskim

Oddział Zakład Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie jest częścią SM Mlekpol w Grajewie od 31 października 2003 roku. Jakie były początki funkcjonowania SM Mlekpol w mieście?

Tak, od dnia 31.10.2003 roku Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Zambrowie zaczęła funkcjonować w strukturach Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol i można powiedzieć, że data ta była początkiem intensywnych zmian w funkcjonowaniu Zakładu. Przede wszystkim bardzo szybko został ustalony profil produkcji zambrowskiego oddziału. Nastąpiła koncentracja na asortymencie pożądanym na rynku, a jednocześnie gwarantującym przerób dużej ilości surowca w produkty takie jak: mleko, śmietanki UHT, a także twarogi oraz wyroby sproszkowane. Rozwój produkcji i sprzedaży tych asortymentów pozwolił rozwinąć naszym dostawcom swoje gospodarstwa, zmodernizować je, zwiększyć w nich produkcję. Inwestycje w instalacje techniczne i technologiczne w zambrowskim Zakładzie wytworzyły zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Należy zauważyć, że w momencie przyłączenia największy dostawca produkował rocznie 360 tys. litrów mleka, obecnie największy dostawca produkuje przeszło 2 mln litrów surowca. Dodatkowo roczny skup surowca od 2003 roku zwiększył się trzykrotnie. Te liczby pokazują, jak na przestrzeni lat zmienił się Zakład i jak istotny jest w funkcjonowaniu lokalnej społeczności.

Ile osób jest zatrudnionych w OZPM w Zambrowie? Ile surowca jest rocznie przetwarzane w artykuły nabiałowe?

W Zambrowie zatrudnionych jest 325 pracowników, z czego znakomita część z nich to wyspecjalizowani technolodzy oraz kadra inżynieryjno-techniczna, bez których uruchomienie i eksploatacja nowoczesnych linii techno- logicznych nie byłaby możliwa. W naszej branży, która jest bardzo wymagająca, wzorowa organizacja całego procesu od skupu surowca przez produkcję, kontrolę jakości, a na końcu dystrybucję, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, czyli satysfakcji konsumenta. Nie da się tego uzyskać bez wysokiej jakości specjalistów, którzy są odpowiedzialni za każdy z tych etapów. To dzięki tym ludziom możemy przerobić w zakładzie w Zambrowie ok. 300 mln litrów mleka rocznie oraz dostarczyć na czas wysokiej jakości produkty na rynek.

Jakie wydarzenia/inicjatywy/inwestycje były kluczowe dla rozwoju OZPM w Zambrowie w ciągu 18 lat funkcjonowania?

18 lat funkcjonowania zambrowskiego Zakładu w strukturach Mlekpolu to ciągły rozwój i inwestycje w moce produkcyjne. Począwszy od roku 2005, kiedy zaczęliśmy modernizować dział UHT, poprzez jego gruntowną rozbudowę w roku 2010, kiedy uruchomiono nową instalację do produkcji mleka wraz z dwiema maszynami nalewającymi o łącznej wydajności 30 tys. litrów na godzinę. W 2008 uruchomiono pierwszą linię do produkcji twarogu. Okazało się, że produkt wytwarzany dzięki niej został przyjęty na rynku bardzo dobrze, co skłoniło Zarząd do podjęcia decyzji o budowie drugiej instalacji o takiej samej wydajności. Została ona uruchomiona w roku 2016 roku. Budo- wa tej linii pozwoliła zwiększyć portfolio produkowanych twarogów i dotrzeć do jeszcze szerszego grona klientów. Z wizerunkowego punktu widzenia istotnym wydarzeniem była budowa nowego kompleksu handlowo–administracyjnego, w którym znajduje się między innymi sklep firmowy „Mazurski Smak”, stacja benzynowa oraz Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa. Obiekt ten został oddany do użytku w 2015 roku.

Jakie produkty obecnie są wytwarzane w Zambrowie? Które z nich są najpopularniejsze wśród konsumentów?

Obecnie w Zakładzie w Zambrowie produkujemy mleko i śmietanki UHT, mleko zagęszczone, mleczka smakowe, twarogi, mleko i serwatkę w proszku. Śmietanki i mleko Łaciate, mleczka smakowe dla najmłodszych w tej samej marce, jak również twarogi Mazurski Smak są od wielu lat liderami rynkowymi w swoich kategoriach. Mleko Zambrowskie czy Białe to również bardzo rozpoznawalne i cenione na rynku produkty.

Czy produkty te trafiają wyłącznie na polski rynek?Jeślinie,toktóreznicheksportowane?Którerynkinajbardziej zainteresowane produktami z Zambrowa?

Nasze produkty doceniane są nie tylko na rynku krajowym. Eksportujemy wyroby UHT do takich krajów jak Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria, Malta, Wielka Brytania. Bardzo duża część eksportu mleka UHT to rynek azjatycki – przede wszystkim Chiny, ale również i Wietnam. Eks- port do tych krajów sukcesywnie się zwiększa. Sprzedaje- my na rynki zagraniczne również twaróg. Główne rynki eksportowe to Litwa, Mołdawia, Hiszpania, Niemcy, ale również Stany Zjednoczone. Eksportowym produktem są także wytwarzane w Zambrowie – mleko i serwatka w proszku, które poza krajami europejskimi, takimi jak Holandia, Niemcy dostarczamy do Indonezji czy Chin.

Jakieinwestycjeplanowanewnajbliższymczasiew Zakładzie w Zambrowie?

Zakład w Zambrowie oraz Spółdzielnia ciągle się rozwijają. Cały czas modernizujemy i automatyzujemy linie technologiczne. Aktualnie jesteśmy w momencie uruchomienia automatycznej linii do pakowania twarogu typu klinek w tacki, która pozwoli zwiększyć moce produkcyjne tego asortymentu. Poza bazą produkcyjną Zakład inwestuje w procesy związane z energetyką oraz ekologią. Wkrótce przystąpimy do odbiorów technicznych nowej

elektrociepłowni opartej na silniku gazowym, z której to mamy zamiar uzyskać 1.3 MW mocy elektrycznej oraz energię cieplną, która będzie wykorzystana przy procesach technologicznych. W przyszłym roku czeka nas modernizacja kotłowni zakładowej oraz stacji uzdatniania wody. Jestem przekonany, że inwestycje te poza korzyściami ekonomicznymi dla Zakładu również będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne, którego ochrona była zawsze priorytetem dla SM Mlekpol.

W jaki sposób obecność Zakładu SM Mlekpol w Zambrowie wpływa na życie lokalnej społeczności?

Historia Zakładu mleczarskiego w Zambrowie jest bardzo długa. Lata działalności sprawiły, że mieszkańcy naszego miasta i jego okolic są bardzo związani z Zakładem, będąc dostawcami, pracownikami czy usługodawcami. Przez ten czas staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, m.in. organizując Dni Dziecka dla najmłodszych, wspierając różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, promując zdrowy styl życia czy działania ekologiczne.

Myślę, że na rynku lokalnym jesteśmy rozpoznawalną i cenioną firmą, o czym świadczy również wzorowa współpraca z zambrowskim samorządem.