Posiedzenie Rady Nadzorczej w dn. 30.06.2021

Dnia 30.06.2021 r. w sali konferencyjnej SM Mlekpol w Grajewie odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli członkowie RN, Zarząd i Dyrektorzy SM Mlekpol.

Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Przytuła Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekpol. W pierwszej części posiedzenia, zgodnie z porządkiem obrad przedstawione zostały informacje o jakości i ilości skupionego mleka oraz aktualnej sytuacji gospodarczej Spółdzielni. W drugiej części posiedzenia Biegły Rewident, Jan Dworniak przekazał członkom Rady obszerną informację o przeprowadzonym badaniu bilansu SM Mlekpol za rok 2020. Biegły rewident szeroko omawiał wszystkie aspekty sytuacji gospodarczej Spółdzielni oraz stwierdził, że po raz kolejny Spółdzielnia zakończyła rok gospodarczy dodatnim wynikiem finansowym. W dyskusji członkowie Rady mieli możliwość zadawania szczegółowych pytań i rozwiania wątpliwości dotyczących spraw związanych z wynikami gospodarczymi Spółdzielni.

Na posiedzeniu RN podjęła uchwały o:

  1. zmianie struktury organizacyjnej w zakładach produkcyjnych SM Mlekpol;
  2. przyznaniu 6 pożyczek dla członków Spółdzielni;
  3. przyjęciu nowych dostawców w poczet członków

Po zakończonym posiedzeniu odbyła się druga część uroczystego wręczenia statuetek „Kryształowej Krowy” dla dostawców, którzy w 2019 roku po raz pierwszy przekroczyli roczną sprzedaż w wysokości ponad jednego miliona litrów mleka. Szersze informacje o nagodzonych w bieżącym wydaniu „Echa Mlekpolu”.