Łączymy siły! SM Mlekpol i PFHBiPM podpisały Kartę Współpracy

Wspieranie działalności polskich hodowców i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego zarówno dla Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jak i Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie jest sprawą priorytetową. Dlatego właśnie zapadła decyzja o wspólnych działaniach, których ukoronowaniem było podpisanie w dniu 23 czerwca dokumentu o nazwie Karta Współpracy.

W trakcie spotkania w siedzibie Regionu Oceny Centrum w Parzniewie zwrócono uwagę na to, że w sektorze produkcji mlecznej następują obecnie istotne przemiany technologiczne, gospodarcze, społeczne oraz ekologiczne. Skłaniają one obie firmy do ściślejszej współpracy w celu poszukiwania nowych rozwiązań, produktów czy usług, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka.

Współpraca pomiędzy obydwoma podmiotami, będzie opierać się na wsparciu doradczym oraz edukacji hodowców bydła mlecznego i producentów mleka jako element poprawy kondycji gospodarstw mlecznych. Współpraca będzie realizowana przede wszystkim poprzez publikację materiałów o charakterze merytorycznym tworzonych przez Federację lub SM Mlekpol (po akceptacji stron) w czasopismach wydawanych przez strony oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu transfer wiedzy dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka, a także szkolenia z zakresu użytkowania narzędzi do poprawy zdrowotności stada oraz opłacalności produkcji mleka. Zaznaczyć trzeba, że inne obszary mogą być dodane w przyszłości, jeśli będzie to zasadne.

Karta Współpracy została podpisane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Przytułę i Prezesa Edmunda Borawskiego z SM Mlekpol oraz Prezydenta Leszka Hądzlika z ramienia Federacji.
Źródło: https://holstein.pl/laczymy-sily-sm-mlekpol-i-pfhbipm-podpisaly-karte-wspolpracy/