Zmiany w Zarządzie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol

1 stycznia Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji SM Mlekpol został Zbigniew Groszyk, który dotychczas pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Grajewie.

Wielkość Spółdzielni oraz konieczność sprostania dynamicznym zmianom rynkowym były podstawą powołania Wiceprezesa ds. Produkcji. W ramach swoich obowiązków nowy Członek Zarządu będzie odpowiadał m.in. za nadzór nad przetwórstwem mleka, serwatki i innych produktów, rozwój dotychczasowego asortymentu, wdrażanie innowacji technologicznych, racjonalne wykorzystanie zdolności przetwórczych, zużycie opakowań i środków myjących oraz automatyzację procesów produkcyjnych.

Od 2021 r. Zarząd Spółdzielni tworzą: Edmund Borawski (Prezes Zarządu), Sławomir Olszewski (Wiceprezes) oraz nowo wybrany Zbigniew Groszyk (Wiceprezes ds. produkcji).

Zbigniew Groszyk pracuje w naszej Spółdzielni od blisko 25 lat, podczas których dał się poznać nie tylko jako znakomity specjalista posiadający wiedzę i doświadczenie, ale również jako wspaniały człowiek. Dlatego jestem przekonany, że nasza współpraca będzie układać się harmonijnie i zgodnie, a realizacja stojących przed nami zadań i wyzwań będzie powodem do dumy i satysfakcji
Edmund Borawski
Prezes Zarządu SM Mlekpol

Zbigniew Groszyk

w 1996 r., po ukończeniu studiów na kierunku Technologia Żywności, o specjalności Przetwórstwo Mleka, podjął pracę w zakładzie SM Mlekpol w Grajewie. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako operator maszyn, a następnie kierownik zmiany produkcyjnej. Dzięki ogromnej wiedzy, zaangażowaniu i konsekwencji w działaniu już po 5 latach otrzymał propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Grajewie. Podczas pełnienia swojej funkcji przyczynił się do rozwoju grajewskiego Zakładu – w tym czasie m.in. ponad czterokrotnie wzrósł skup mleka, a poczynione inwestycje pozwoliły dostosować produkcję do nowych oczekiwań konsumentów i wymagań rynku. Wśród kluczowych działań wymienić można m.in.: kilkukrotną rozbudowę działu UHT (zwiększenie mocy produkcyjnych), budowę nowej masłowni w 2004 r., uruchomienie wydziału konfekcjonowania sera w 2011 r. oraz działu produkcji serka ziarnistego wiejskiego i grani w 2012 r.