Posiedzenia Rady Nadzorczej 28.01.2021

Na dzień 28.01.2021r. zwołane zostało posiedzenie RN. W posiedzeniu udział wzięło 20 członków RN. Na posiedzeniu zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono informacje o:

  • jakości i ilości skupowanego mleka w 2020 roku i planach skupowych na rok 2021,
  • aktualnej sytuacji gospodarczej Spółdzielni i planach produkcyjnych na 2021 rok,
  • zagospodarowaniu surowca w okresie świątecznym, cennik za mleko został utrzymany z grudnia 2020r.,
  • zamierzeniach inwestycyjnych, remontowych i gospodarczych w 2021r., została podjęta uchwała zatwierdzająca plany inwestycyjne na 2021 rok.

W trakcie posiedzenia Radzie Nadzorczej przedstawiono informacje o toczących się sprawach sądowych, które zaprezentowała Mecenas Bożena Ornowska.

Rada wyraziła również zgodę na udzielenie 7 pożyczek dla członków Spółdzielni i przyjęcie 8 nowych członków – dostawców mleka z innych podmiotów skupowych. Rada podjęła również uchwałę o zbyciu budynku i działki po byłym PSM w Zambrowie.