Jak doić – to mądrze!

Nikt nie produkuje mleka w ramach hobby. Ważne, aby na surowcu zarabiać. Ekonomiczna produkcji mleka opiera się na analizie wydatków i przychodów oraz poszukiwaniu oszczędności i eliminacji zbędnych kosztów.

O opłacalności hodowli mówimy, gdy zysk z produkcji mleka przewyższa zainwestowane koszty. Jakość żywienia, struktura bazy paszowej, optymalny dobór par do kojarzeń, analiza płodności zwierząt, czy zarządzanie zdrowiem krów, funkcjonuje poprawnie, jeśli możemy mieć na te czynniki realny wpływ.

Proste zarządzanie stadem

Opłacalność produkcji opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu. Aktualna informacja o stadzie oraz świadomość realiów rynkowych decydują często o ekonomicznym powodzeniu gospodarstwa. Doskonałym sposobem na pozyskiwanie informacji o krowach jest regularna ocena ich wartości użytkowej, którą prowadzi PFHBiPM. Dostarcza ona narzędzi, dzięki którym hodowcy zyskują nowe możliwości postrzegania, interpretacji, ale i wyjaśniania zjawisk oraz procesów zachodzących w stadzie. Znając wartości poszczególnych parametrów mleka można działać w kierunku poprawy wskaźników rozrodu, zwiększenia wydajności czy doskonalenia składu mleka.

Żywienie to inwestycja

Żywienie stanowi jedno z najbardziej kosztotwórczych elementów produkcji, należy jednak zadać pytanie – czy na paszy opłaca się oszczędzać? Krowy o wyższej wydajności wymagają lepszych, a co za tym idzie droższych pasz. Jednak dbałość o jakość żywienia, nawet jeśli generuje wzrost wydatków, opłaca się dodatkowo wyprodukowanym mlekiem.

Krowy zdrowe i wydajne

Częstym argumentem przeciwko wysokiej wydajności jest pogorszenie zdrowia i płodności, a co za tym idzie wzrost kosztów weterynaryjnych i inseminacji. Jeśli zapewnimy krowie dobre żywienie i warunki, to może produkować dużo mleka, przez wiele laktacji. Nieprawidłowości w rozrodzie to kolejne koszty, dlatego zaleca się stały monitoring wskaźników płodności, odpowiednią selekcję zwierząt i dobór par rodzicielskich. Również w tej kwestii można liczyć na nasze wsparcie i całą gamę informacji niezbędnych w działaniach profilaktycznych oraz pomoc w unikaniu błędów w użytkowaniu stada.

W 2021 r. PFHBiPM z SM Mlekpol planują wspólne działania na rzecz dostosowania produkcji mleka do wysokich norm jakościowych i technologicznych w przetwórstwie. Powyższy tekst, jest pierwszym z cyklu dotyczących racjonalizacji zarządzania stadem bydła mlecznego przy użyciu narzędzi z oferty PFHBiPM.

Ekspert: Joanna Pośniak-Sobczyńska
PFHBiPM