Hodowcy bydła z Warmii i Mazur oraz członkowie PFHBiPM gośćmi w Proszkowni w Mrągowie

Deklarację daleko idącej współpracy złożyli członkowie władz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz dyrekcji Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, podczas spotkania, które odbyło się w Mrągowie 29 stycznia tego roku.

Wszystko wskazuje na to, że będzie to początek bardzo owocnej dla każdej ze stron współpracy. Obrady oraz seminarium odbyły się w najnowocześniejszej w kraju fabryce, czyli w Zakładzie Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich Mlekpol w Mrągowie

W pierwszej części Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego obradował w zakresie spraw związkowych, sprawozdawczych i bieżących. Obradowanie zakończono krótkim sprawozdaniem z działalności za 2020 rok. Omówiono także tematykę dotyczącą protestów rolniczych (sprzeciw wobec tzw. „5 dla zwierząt” i udziału w nich członków W-MZHBM). W dalszej części dyskusji powrócił między innymi temat organizacji handlu materiałem hodowlanym i zlecenie tego zadania dla „Polska Federacja” Sp. z o.o. Omówiono również ideę powołania, obecnie zarejesrtowanego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, stowarzyszenia proekologicznego młodych hodowców i sympatyków hodowli pod nazwą „Szczęśliwa Krowa”. Wspomniano także o udziale Związku Hodowców Bydła Mlecznego w kampanii PFHBiPM pod hasłem „Dziękujemy, że pijecie mleko”.

W drugiej części spotkania delegaci poświęcili sporo uwagi ofercie PFHBiPM i wzięli bardzo aktywny udział w seminarium pt.: „Poszerzamy możliwości – oferta PFHBiPM dla hodowców bydła mlecznego wraz z wykorzystaniem wyników genotypowania samic w selekcji genomowej bydła mlecznego oraz w rozwoju bazy surowcowej mleczarni”. Zgromadzonym gościom zaprezentowano rolę informacji w prowadzeniu hodowli, tj. założenia i sposób działania najnowszego produktu jakim jest Indeks Ekonomiczny. Podkreślono zalety selekcji samic i doboru dobrego buhaja do kojarzeń, wartość genomowania jałowic przy udziale mleczarń i skuteczność genotypowania w celu poprawy wydajności u krów. Istotna część wystąpienia poświęcona została kazeinie w mleku oraz jej niebagatelnej wartości dla przemysłu mleczarskiego.

Prezentacja Federacji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli SM Mlekpol, a także zaproszonych gości. Jednym z uczestników był członek Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. prof. dr. hab. Andrzej Babuchowski, który podkreślił możliwości wykorzystania genotypowania samic na potrzeby przemysłu mleczarskiego, a co za tym idzie, jak duże jest w tym temacie pole do współpracy między obiema organizacjami.

Na spotkaniu w imieniu Zarządu Związku wręczono na ręce Prezesa Edmunda Borawskiego okolicznościową paterę upamiętniającą uruchomienie produkcji w Zakładzie Wyrobów Sproszkowanych w Mrągowie. Na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomira Przytuły i prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego wręczono publikację okolicznościową pt. „100-lecie Oceny Wartości Użytkowej Bydła w Polsce”. Gospodarz – Prezes SM Mlekpol Edmund Borawski, opowiedział także o procesie rozwoju Mlekpolu, od budowy zakładu w Grajewie poprzez pierwsze łączenia Spółdzielni. Rys historii połączenia SM Mrągowo z SM Mlekpol przedstawił Dyrektor Marcin Piwowarczyk, a uzupełnił to hodowca i jednocześnie członek RN z tego regionu Marek Czapliński.

Mrągowskie spotkanie pokazało, że przetwórstwo mleczne i działalność PFHBiPM to przysłowiowe „naczynia połączone”, a współpraca, która miejmy nadzieję rozwinie się po tym seminarium, będzie owocna zarówno dla przedstawicieli branży mleczarskiej, jak i samych hodowców i producentów surowca.