Transformacja polskiego mleczarstwa. Od wyzwań do przemian 

W 1989 roku, wraz z dynamicznymi przemianami ustrojowymi w Polsce, rozpoczął się również niezwykle istotny etap w historii polskiego mleczarstwa. Procesy te, choć niejednokrotnie stawiały przed branżą wyzwania i liczne trudności, stały się katalizatorem dla głębokich przemian gospodarczych.

20 stycznia 1990 roku, w momencie wejścia w życie Ustawy „o zmianach w organizacji działalności spółdzielczości”, rozwiązanie Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich oraz związków regionalnych pozbawiło spółdzielczość mleczarską kluczowego koordynatora działań w trudnym okresie przemian ustrojowych. Spółdzielnie, nieprzystosowane do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwa, stanęły przed realnym zagrożeniem eliminacji z polskiego rynku.

Jednak ponad stuletnie doświadczenie spółdzielczości mleczarskiej pozwoliło na elastyczną adaptację do nowej rzeczywistości. Po pierwszych miesiącach euforii, wynikającej z uzyskanej niezależności, większość spółdzielni zaczęła dostrzegać potencjalne niebezpieczeństwa związane z wprowadzoną ustawą. W rezultacie rozpoczął się dynamiczny proces przemian całego sektora.

W 1991 roku powstało Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczarskich (w 1998 roku przemianowane na Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny). Celem tej organizacji było wsparcie codziennej działalności i reprezentowanie interesów spółdzielni mleczarskich oraz rozwój całej branży. To m. in. dzięki wysiłkowi jej członków polskie mleczarstwo zyskało nowy impuls do rozwoju i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.